s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DEP­REM­ZE­DE ÇİFT MUTLULUĞA DATÇA’da EVET DEDİ

DEP­REM­ZE­DE ÇİFT MUTLULUĞA DATÇA’da EVET DEDİ
Sebiha ARSLAN :Hatay'daki dep­rem­den sağ kur­tu­lan Sedef ve Şev­ket çifti, Datça'da yer­leş­ti­ril­dik­le­ri Dalya Resort Otel­de mut­lu­lu­ğa evet dedi.Hatay'da ta­nı­şan ve 4 ay sonra ev­li­lik planı yapan Sedef Şa­ba­noğ­lu (20) ve Şev­ket Güler (25), Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li mey­da­na gelen ve 11 ili et­ki­le­yen dep­rem­de , ev­le­rin­den son anda çı­ka­bil­di. Ya­şa­dık­la­rı ev­le­ri yı­kı­lan çift, Hatay'ın An­tak­ya il­çe­sin­den Datça'ya geldi. Ha­ya­li­ni kur­duk­la­rı dü­ğün­le­ri ve al­dık­la­rı çe­yiz­ler­de enkaz al­tın­da kaldı. Ya­şa­dık­la­rı korku dolu an­la­rı halen ya­şa­yan çift, kal­dık­la­rı Dalya Resort Otel­'in des­te­kleri ile dünya evine girdi.Otel ça­lı­şan­la­rı ve ta­nı­ma­dık­la­rı bir çok dep­rem­ze­de­nin de ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le ni­kah­la­rı kı­yı­lan Güler çifti “ Hatay'da hayat dur­du­ğu için mec­bu­ren bu­ra­ya gel­dik. 10 gün oldu biz Datça'ya geleli. Bu­ra­da ta­nı­ma­dı­ğı­mız bir çok dep­rem­ze­de ve otel ça­lı­şan­la­rı mut­lu­lu­ğu­mu­za ortak oldu'' dedi.

Sedef  ve Şevket Güler çifti yaptıkları açıklamada''  Biz Hatay An­tak­ya'da kötü bir dep­rem ge­çir­dik. Dep­re­me orada ya­ka­lan­dık. Çok kötü günlerden  geçtik. Çok kötü zamanlar atlattık. Sonra bu­ra­ya gel­dik. 4 ay sonra düğünümüz olacaktı. Bu­ra­da ev­len­me ka­ra­rı aldık. Bu­ra­da­ki­leri her­kes dep­rem­ze­de, bizim gibi. Hepsi bizim ya­nı­mız­da ol­du­lar. Dalya  Resort Otel, çalışanları ve buradaki depremzedelere  hep­si­ne çok  te­şek­kür ediyoruz. Bu  mutlu gü­nü­müz­de bizi yal­nız bı­rak­ma­dı­lar. Bize sürpriz yaptılar, nikah şekerimizden salon süslemesine kadar her şeyi düşünmüşler. Bir nebze olsun bizim mutluluğumuza ortak olup, te­bes­süm et­ti­re­bil­dik­se, acı­la­rı­nı bir nebze unu­ttur­abildikse   ne mutlu bize. Her­ke­se çok  te­şek­kür edi­yo­ruz, Allah razı olsun. Mut­lu­yuz'' dedi.

Çifti 10 gün­dür ağır­la­yan Dalya Re­sort Otel Mü­dü­rü Sü­ley­man Yıl­dız  ise yaptığı açıklamada '' Dep­re­min baş­la­dı­ğı ilk andan iti­ba­ren gö­nül­lü ola­rak te­si­si­mi­zin ka­pı­la­rı­nı dep­rem­ze­de­le­rimize açtık. Yak­la­şık ola­rak 400 dep­rem­ze­de mi­sa­firimizi ağır­la­dık. Ha­len­de devam edi­yo­ruz . 
 
Kendi çalışan arkadaşlarımızın yanı sıra,  her gün 30-35 gönüllü gelip yardımda bulundu. Datça halkımızın duyarlılığı yardımseverliği karşısında çok mutlu olduk. Ben Hatay' lı olarak iyi ki Datça' ya gelmişim iyi ki Datça'da bu güzel insanlarla yaşıyorum dedim. Kaymakamımız Mesut Çoban , Belediye, STK'lar ve birçok vatandaşımız, otelimize gelip depremzedelerimiz ile ilgilendi, destekte - yardımda bulundu. Datça Halkımız çok duyarlı. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. 
Dep­rem­ze­de­le­ri­mi­zin içe­ri­sin­de bir çif­ti­miz ni­kah­la­rı­nın kı­yıl­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni bize bil­dir­di­ler. Bizde mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­dık. En azın­dan bu kötü za­man­lar­da bir nebze te­bes­süm olu­şa­bil­sin ve böyle güzel bir olaya ve­si­le olmak bizleri de mutlu etti. Bir bi­ri­ni ta­nı­ma­yan bir ­bi­ri­ni hiçbir şe­kil­de gör­me­yen bütün dep­rem­ze­de­le­ri­mi­zin katkı ve ça­ba­la­rıy­la böyle bir et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği yap­tık. Ken­di­le­ri­ne mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum'' dedi.

Çi­çe­ği bur­nun­da çif­tin ni­ka­hı­nı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı kı­yar­ken, çiftin şa­hit­li­ği­ni ise, Datça' da görev yapan Polis Me­mu­ru , Salih Erdem Çe­ti­ner ve Bilal Ka­ra­taş yaptı.
Datça Haber Gazetesi olarak Güler çiftine mutluluklar diliyoruz.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 1
  SEVDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 1
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!