Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DÜNYA DANS GÜNÜ COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI.

DÜNYA DANS GÜNÜ COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI.
Sebiha ARSLAN:29 Nisan Dünya Dans günü et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Datça Dans Ku­lü­bü, Ata­türk Ka­pa­lı Spor sa­lo­nun­da muh­te­şem bir gös­te­ri ger­çek­leş­tir­di.

Cu­mar­te­si günü saat 18:00 ile 22:00 arası ger­çek­le­şen kut­la­ma prog­ra­mı, Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ile ebe­di­ye­te in­ti­kal eden kah­ra­man­la­rı­mı­zı, ay­rı­ca va­ta­nı­nı ca­nın­dan aziz bilen, tüm şe­hit­le­ri­mi­zin ve dep­rem­de kay­bet­ti­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mız anı­sı­na Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı ile baş­la­dı.

Et­kin­li­ğin de­va­mın­da ''Dünya Dans Günü, Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Ens­ti­tü­sü ve Unes­co Or­ta­ğı STK Ulus­la­ra­ra­sı Dans Ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan 1982 yı­lın­da ta­nı­tıl­mış ve her yıl 29 Nisan da kut­lan­mak­ta,Bu özel gü­nü­müz­de he­ye­ca­nı­mı­za ortak ol­du­ğu­nuz için te­şek­kür ede­riz'' de­nil­di.
Datça Dans Ku­lü­bü kim­dir?
Datça da bir­kaç dans sever ta­ra­fın­dan ku­ru­la­rak Latin Dans Eğit­me­ni Orhan Bas­tem ile 13.10.2015 ta­ri­hin­de ilk ders­le­ri­ne baş­la­mış, Datça'nın ilk ve tek " Latin Dans" ku­lü­bü, kulüp ku­ru­cu­su Zafer Yal­çın­ka­ya'dır.
Amacı Dan­sın ço­cuk­la­ra di­sip­lin ka­zan­dır­dı­ğı, ge­li­şi­mi­ne des­tek ol­du­ğu dans­çı bir nesil ye­tiş­ti­ren kurs­ta, Datça'yı tem­sil edecek ya­rış­ma­cı genç­ler ye­tiş­tir­mek, ay­rı­ca dans fes­ti­va­li et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­ye­rek, Datça'nın viz­yo­nu­na viz­yon kat­mak ve Datça'yı mutlu et­mek­tir.
 Yaklaşık 4 saat boyunca gerçekleşen etkinlikte, Mo­dern dans, Jim­nas­tik, Hip-hop, Mo­dern Dans, Kids Dans, Dans Tek­nik­le­ri, Lo­li­pop Dans, Lo­li­pop Dans, Hip-hop, tango, Hi­pop-Re­ga­ton, Bac­ha­ta, Salsa Şovu, Ha­sa­pi­ko, Sir­to­lar ve Pen­to­zal­li, Yö­re­sel Dans­lar, Rueda, Zey­bek, Jim­nas­tik, Pot­bo­ri gös­te­ri­si ve Sir­ta­ki gösterilerin yanı sıra,  Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi kur­si­yer­le­ri Halk Oyun­la­rı, Ne­şe­li Pa­ti­ler Dans gösterisi, Datça Kent Konseyi Halk Oyunları ve  Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu öğrencileri dans gösterileri ile salondakileri mest esti. 
Atatürk Spor Salonu, İlçe Spor Müdür Mutlu Uzun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar, Toplum Sağlığı Müdürü Abbas Akgün, Meteoroloji Müdürü Murat Öğüt öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!