.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

Ga­ze­te­mi­ze 10 Ocak Zi­ya­ret­le­ri -DOST­LAR SA­ĞOL­SUN

Ga­ze­te­mi­ze 10 Ocak Zi­ya­ret­le­ri -DOST­LAR SA­ĞOL­SUN
Sebiha ARSLAN :10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü mü­na­se­be­tiy­le Ga­ze­te­mi­ze bir dizi zi­ya­ret­ler ve kut­la­ma me­saj­la­rı ile­til­di.

Datça' nın en uzun yayın ha­ya­tı­na ve uzun yıl­lar­dır da sü­re­li yayın yapan tek ga­ze­te­si olan, Datça Haber Ga­ze­te­mi­zi İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban, te­le­fon­la ara­ya­rak, ga­ze­te­miz ve ya­zar­la­rı­nı teb­rik etti, ''ba­şa­rı­la­rı­nı­zın de­va­mı­nı di­le­rim '' dedi.
Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban'a ga­ze­te­miz ve ya­zar­la­rı adına te­şek­kür ede­riz.
İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­dan kut­la­ma
İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, ga­ze­te­miz İmti­yaz sa­hi­bi Haluk Laçin ile Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü Se­bi­ha Ars­lan'ı zi­ya­ret ede­rek, ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü kut­la­dı, he­di­ye pa­ket­le­ri­ni ilet­ti.
Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz ve Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı­mı­za ga­ze­te­miz ve ya­zar­la­rı ola­rak te­şek­kür ede­riz.
İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Barış Say­lak ve İlçe Mü­dü­rü Bü­lent Şatır' dan kut­la­ma
İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Barış Say­lak ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan, Muğla yö­re­si­ne ait ürün­le­rin ol­du­ğu he­di­ye pa­ke­ti­ni ve kut­la­ma me­sa­jı­nı, İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Bü­lent Şatır ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek ilet­ti.
İl Mü­dü­rü­müz Barış Say­lak ve İlçe Mü­dü­rü­müz Bü­lent Şatır'a ga­ze­te­miz ve ya­zar­la­rı ola­rak te­şek­kür ede­riz.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den  kutlama
Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün, Sebiha Arslan’a hazırladıkları hediye paketi ile birlikte çalışan gazeteciler günün kutlarken gazetemizede  destek amaçlı reklam çalışması gönderdi. 
 Başkanımız Osman Gürün’e  ga­ze­te­miz ve ya­zar­la­rı ola­rak te­şek­kür ede­riz.
Datça Ak Ka­dın­lar­dan
kut­la­ma
Datça AK Parti Mec­lis üyesi ve Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Aslı Kaya ve yö­ne­ti­mi ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek, çiçek ve kut­la­ma ger­çek­leş­tir­di.
Datça AK Ka­dın­la­ra ga­ze­te­miz ve ya­zar­la­rı ola­rak te­şek­kür ede­riz.
Ay­rı­ca ga­ze­te­miz İmti­yaz sa­hi­bi Haluk Laçin, AK ka­dın­la­ra, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan' ın pos­te­ri­ni he­di­ye etti.
Datça Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası baş­ka­nı Cemal De­mir­taş, çiçek ve kut­la­ma me­saj­la­rı­nı ilet­ti.
Esnaf Odası Baş­ka­nı Cemal De­mir­taş'a ga­ze­te­miz ve ya­zar­la­rı ola­rak te­şek­kür edi­yo­ruz.

10 Ocak ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler gü­nü­mü­zü gerek te­le­fon ile, gerek sos­yal medya ara­cı­lı­ğı ve mail yolu ile kut­la­yan tüm de­ğer­le­ri­mi­ze, okur­la­rı­mı­za ve dost­la­rı­mı­za 
te­şek­kür ede­riz...


 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!