Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GE­OTEKNİK MÜ­HENDİSLİĞİ BİLGİ LENDİRME TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

GE­OTEKNİK MÜ­HENDİSLİĞİ BİLGİ LENDİRME TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN :TMMOB İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Muğla ve Datça Tem­sil­ci­li­ği “zemin sı­vı­laş­ma­sı, zemin iyi­leş­tir­me tek­nik­le­ri ve bu uy­gu­la­ma­la­rın de­ne­ti­mi il­gi­li bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­len­di.

Cape Krio Otel'de ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya, Muğla Şube tem­sil­ci­le­ri, İlçe­de­ki İnşaat Mü­hen­dis­le­ri, Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri, Mi­mar­lar, Datça Be­le­di­ye İmar ve şe­hir­ci­lik      Mü­dü­rü Hakan Tah­sin Uzun ile Datça Be­le­di­ye­si tek­nik per­so­nel­ler ka­tıl­dı.
Top­lan­tı, MSKÜ İnşaat Mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mü Prof. Dr. Deniz Ülgen, Doç. Dr. Altuğ Say­gı­lı, Doç. Dr. M. Rıfat Kah­ya­oğ­lu ta­ra­fın­dan, zemin sı­vı­laş­ma­sı, zemin iyi­leş­tir­me tek­nik­le­ri ve bu uy­gu­la­ma­la­rın de­ne­ti­mi il­gi­li bil­gi­ler slayt gös­te­ri­mi ile ve­ril­di.TMMOB İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Datça Tem­sil­ci­si Ege Cu­ra­cı ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da top­lan­tı ama­cı­nın il­çe­miz­de zemin 

sı­vı­laş­ma po­tan­si­ye­li olan böl­ge­ler­de ya­pı­la­cak pro­je­len­dir­me, uy­gu­la­ma ve de­ne­tim esas­la­rı ko­nu­sun­da bilgi gün­cel­le­me­si yap­mak ve ortak ha­re­ket etmek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.İlçe­miz­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın dep­rem son­ra­sı olu­şan kay­gı­la­rı ve so­ru­la­rı ne­de­niy­le ay­rı­ca uygun bir ta­rih­te 'Datça' nın dep­rem­sel­li­ği ve yapı gü­ven­li­ği ' baş­lı­ğı ile halka açık bir se­mi­ner dü­zen­le­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı ak­tar­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!