Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GÜRÜN'DEN PER­SO­NE­LE VEDA Zİ­YA­RET­LE­Rİ

GÜRÜN'DEN PER­SO­NE­LE VEDA Zİ­YA­RET­LE­Rİ
Haber Merkezi: Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün, be­le­di­ye per­so­ne­li­ne veda zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du. Gürün, ça­lı­şan­la­ra be­le­di­ye­yi bir­lik­te bu­ra­ya kadar ge­tir­dik­le­ri­ni söy­ler­ken, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te en iyi şe­kil­de hiz­met ede­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün Be­le­di­ye per­so­ne­li­ne veda zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Bi­rim­le­ri tek tek do­la­şan Baş­kan Gürün, ça­lı­şan­lar­la
soh­bet etti.
Gürün, “Muğla'ya Hiz­met Et­mek­ten Gurur Duy­dum”
Baş­kan Gürün zi­ya­ret­te “Ben Muğla'ya 27 yıl hekim, 25 yıl ise Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak hiz­met ettim. Bunun için­de çok mutlu ve gu­rur­lu­yum. Biz­ler 2014 yı­lın­da hep bir­lik­te Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ni kur­duk. Siz­ler­le bir­lik­te be­le­di­ye­mi­zi bü­yüt­tük ge­liş­tir­dik ve bu­gün­le­re ge­tir­dik.  
 Görev sürem bugün akşam iti­ba­riy­le (29 mart) resmi ola­rak do­lu­yor. Bu­gü­ne kadar bir aile ola­rak he­pi­miz aynı yolda yü­rü­dük. Görev sü­re­min dol­ma­sı ile bir­lik­te yeni bir yö­ne­tim şek­li­niz ola­cak. Ancak ben ina­nı­yo­rum ki büyük bir öz­ve­ri ve ba­şa­rıy­la ça­lış­ma­ya devam ede­cek­si­niz. Benim siz­le­re sivil ha­yat­ta da kapım açık.
Üze­ri­niz­de en ufak bir eme­ğim varsa siz­le­re helal olsun, bende siz­ler­den he­lal­lik
is­ti­yo­rum” dedi.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!