.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

LİSE ÖĞRENCİLERİ GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI! ROMANYA'DAN 'MÜKEMMELİK ÖDÜLÜ' İLE DÖNDÜLER

LİSE ÖĞRENCİLERİ GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI! ROMANYA'DAN 'MÜKEMMELİK ÖDÜLÜ' İLE DÖNDÜLER
Sebiha ARSLAN :Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi, Ela Su Güllüçayır, Sıla Üzer ve İngilizce öğretmeni Ayça Çevik, Romanya 'Palatul Copiilor' eğitim kurumunun düzenlediği '11. Uluslararası ekolojik eğitim ve çevre koruma yarışmasından, Datça'ya 'Mükemmelik Ödülü' kupa ile döndüler.


Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Hü­se­yin Mucu, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''20-23 Ekim 2022 ta­rih­le­rin­de Ro­man­ya'nın Yaş (Iaşi) ken­tin­de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın des­tek­le­di­ği , Ro­man­ya 'Pa­la­tul Co­pi­ilor' eği­tim ku­ru­mu­nun dü­zen­le­di­ği '11. Ulus­la­ra­ra­sı eko­lo­jik eği­tim ve çevre ko­ru­ma ya­rış­ma­sı­na ( In­ter­na­ti­onal Con­test of Eco­lo­gi­cal Edu­ca­ti­on anad En­vi­ron­men­tal Pro­tec­ti­on ) Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu li­se­si ola­rak iki öğ­ren­ci ve bir öğ­ret­men ile ka­tıl­dık. Ya­rış­ma­da geri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den üret­ti­ği­miz kı­ya­fet, çanta ve takı ile de­fi­le­de yer aldık. Ya­rış­ma­ya 12. Sınıf öğ­ren­ci­le­rin­den Ela Su Gül­lü­ça­yır, Sıla Üzer ve İngi­liz­ce öğ­ret­me­ni Ayça Çevik ka­tıl­dı. 'Mü­kem­me­lik Ödülü' ola­rak bir kupa al­ma­yı ba­şar­dık. Ya­rış­ma­ya İspan­ya, İtalya, Mol­do­va, Por­te­kiz, Po­lon­ya, Le­ton­ya, Ma­ke­don­ya, Bul­ga­ris­tan, Sır­bis­tan ve Bel­çi­ka gibi diğer ül­ke­ler­den de ka­tı­lım sağ­lan­mış­tı. 3 ayrı dalda ya­pı­lan bir ya­rış­ma­da, biz geri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den üre­ti­len ta­sa­rım kı­ya­fet bö­lü­mün­de ya­rış­ma­ya ka­tı­la­rak, Mü­kem­mel­lik ödülü aldık. Öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yor nice ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!