s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MAR­MA­RİS AHU HAS­TA­NE­Sİ VE DATÇA DOK­TOR­LA­RI, TA­NIŞ­MA YE­ME­ĞİN­DE BU­LUŞ­TU

MAR­MA­RİS AHU HAS­TA­NE­Sİ VE DATÇA DOK­TOR­LA­RI, TA­NIŞ­MA YE­ME­ĞİN­DE BU­LUŞ­TU
Simge AYBEY :Mar­ma­ris Ahu Has­ta­ne­si'nde görev alan dok­tor­lar ile Datça'da görev yapan mes­lek­taş­la­rı, ge­le­nek­sel hale gel­miş ta­nış­ma ye­me­ğin­de bir araya geldi.


Yak­la­şık 10 yıl­dan beri dü­zen­le­nen bu et­kin­lik­te, Datça'dan ka­tı­lan 20 dok­tor ile Mar­ma­ris Ahu Has­ta­ne­si'nden gelen 10 dok­tor, Kum­luk sa­hi­lin­de­ki bir res­to­ran­da ger­çek­le­şen et­kin­lik­te, bir­bir­le­riy­le ta­nış­ma fır­sa­tı buldu, mes­lek­le­riy­le il­gi­li de­ne­yim­le­ri­ni pay­laş­tı. bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Özel Mar­ma­ris Ahu Has­ta­ne­si Acil Dok­to­ru Taner Ka­ra­man, dü­zen­le­nen et­kin­lik hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu tür bu­luş­ma­la­rın her branş­ta ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, "Uy­gu­la­ma­nın güzel bir et­kin­lik ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum ve de­va­mı­nı di­li­yo­rum. Dok­tor­lar ara­sın­da­ki di­ya­lo­ğun devam et­me­si, mes­le­ki des­tek bu­lun­ma­sı çok güzel bir şey" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!