Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MİLLET­VEKİLİ OTGÖZ: HEP BİRLİKTE ÇA­LI­ŞA­CA­ĞIZ, HEP BİRLİKTE BA­ŞA­RA­CA­ĞIZ… MUĞLA'MIZI HAK ETTİĞİ KO­NU­MA TA­ŞI­YA­CA­ĞIZ…

MİLLET­VEKİLİ OTGÖZ: HEP BİRLİKTE ÇA­LI­ŞA­CA­ĞIZ, HEP BİRLİKTE BA­ŞA­RA­CA­ĞIZ… MUĞLA'MIZI HAK ETTİĞİ KO­NU­MA TA­ŞI­YA­CA­ĞIZ…
Haber Merkezi: Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin te­vec­cü­hü ile Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nde ve 13 il­çe­miz­de yö­ne­ti­me ta­li­biz.

AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Yakup Otgöz, saha ça­lış­ma­la­rı­na Köy­ce­ğiz'de devam etti. Mil­let­ve­ki­li Otgöz,
Köy­ce­ğiz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kamil Cey­lan ve İlçe Baş­ka­nı Okan Yat­kın ile bir­lik­te esnaf zi­ya­ret­le­ri yaptı.
Ma­hal­le top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­dı, hem­şe­ri­le­ri­ni din­le­di. Kamil Cey­lan ve Aydın Ayay­dın için oy is­te­di.
AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Yakup Otgöz, Köy­ce­ğiz prog­ra­mı­na iliş­kin ya­zı­lı açık­la­ma ya­pa­rak şun­la­rı
kay­det­ti.
BİZ GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR AİLEYİZ. BU SEÇİMLER­DE AİLEMİZ DAHA DA BÜ­YÜ­YECEK
Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın li­der­li­ğin­de AK Parti ola­rak Ül­ke­mi­zin en güçlü ve en büyük
par­ti­si­yiz. Bu se­çim­ler­de, Muğla'da AK Parti aile­mi­zi daha da bü­yü­te­ce­ğiz.
Muğla'nın Cum­hur İtti­fa­kı ile yö­ne­ti­len 7 İlçe Be­le­di­ye­si'ndeki ya­tı­rım ve hiz­met­le­ri hem­şe­ri­le­ri­miz
gö­rü­yor ve ba­şa­rı­la­rı­nı tak­dir edi­yor.
Sey­di­ke­mer, Ka­vak­lı­de­re, Köy­ce­ğiz, Or­ta­ca, Ula, Da­la­man ve Ya­ta­ğan'daki ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­mız ve
eser si­ya­se­ti­miz do­mi­no et­ki­si ya­pa­cak­tır.
Hem­şe­ri­le­ri­miz ter­cih­le­ri­ni ya­tı­rım, hiz­met ve pro­je­ler­den yana kul­la­na­cak­tır.
Muğla'yı yö­net­mek için adım adım ge­li­yo­ruz.
CHP'li Be­le­di­ye­ler­ce yö­ne­ti­len Muğla Bü­yük­şe­hir ve 6 il­çe­miz­de­ki hem­şe­ri­le­ri­miz de AK Be­le­di­ye­ci­lik­le
bu­luş­mak için gün sa­yı­yor.
Hepsi bir­bi­rin­den de­ğer­li, hepsi bir­bi­rin­den ba­şa­rı­lı 14 baş­kan ada­yı­mız­la bunu ba­şa­ra­ca­ğız.
Fet­hi­ye Kör­fe­zi'nin te­miz­li­ği için,
Muğla Şehir Stadı'nın mo­der­ni­zas­yo­nu için,
Bod­rum ve Fet­hi­ye Stat­la­rı için,
Mar­ma­ris Spor Komp­lek­si için,
13 il­çe­miz­de her alan­da yeni ya­tı­rım ve yeni pro­je­ler için,
Bod­rum, Mar­ma­ris ve Men­te­şe'nin içme suyu so­ru­nu­nu çöz­mek için,
Milas'ı do­ğal­gaz­la bu­luş­tur­mak için,
Datça, Bod­rum, Mar­ma­ris, Fet­hi­ye, Milas, Köy­ce­ğiz başta olmak üzere Muğla'da tu­riz­mi 12 aya yay­mak
için,
Muğla'ya yeni bir Muğla daha ek­le­mek için her alan­da pro­je­le­ri­miz hazır.
Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin te­vec­cü­hü ile Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nde ve 13 il­çe­miz­de yö­ne­ti­me ta­li­biz.
Hepsi bir­bi­rin­den de­ğer­li, hepsi bir­bi­rin­den ba­şa­rı­lı 14 baş­kan ada­yı­mız­la bunu ba­şa­ra­ca­ğız. Hep bir­lik­te
ça­lı­şa­ca­ğız. Hep bir­lik­te ba­şa­ra­ca­ğız.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!