.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

RE­ŞA­Dİ­YE MAHALLESİNİN İÇME SUYU TERFİ MER­KE­Zİ­ YE­Nİ­LE­Dİ

RE­ŞA­Dİ­YE MAHALLESİNİN İÇME SUYU TERFİ MER­KE­Zİ­ YE­Nİ­LE­Dİ
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü, Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde içme suyu terfi mer­ke­zi­nin re­viz­yon ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Re­viz­yon ça­lış­ma­la­rı son­ra­sın­da yüzde 28'lik ener­ji ta­sar­ru­fu elde edi­lir­ken, gün­lük içme suyu ka­pa­si­te­si de yüzde 43 art­tı­rıl­dı.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MUSKİ) Genel Mü­dür­lü­ğü, il ge­ne­lin­de yap­tı­ğı ener­ji ve­rim­li­li­ği pro­je­le­ri ile ta­sar­ruf sağ­la­ma­ya devam edi­yor. Bu kap­sam­da MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan, Datça  Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde bu­lu­nan İçme Suyu Terfi Mer­ke­zi iyi­leş­tir­me ve ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı.
Re­şa­di­ye İçme Suyu Terfi Mer­ke­zi'nde ya­pı­lan ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı son­ra­sın­da yüzde 28'lik ener­ji ta­sar­ru­fu elde edil­di. Ay­rı­ca 13 bin 800 met­re­küp/gün olan gün­lük içme suyu üre­tim ka­pa­si­te­si de re­viz­yon son­ra­sı 19 bin 800 met­re­küp/gün ka­pa­si­te­si­ne yük­sel­ti­le­rek yüzde 43 art­tı­rıl­dı. Terfi mer­ke­zi SCADA oto­mas­yon sis­te­mi­ne de en­teg­re edi­le­rek in­san­sız ça­lı­şır hale ge­ti­ril­di.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!