Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TÜR­Kİ­YE'NİN İLK TUR­FAN­DA PA­TA­TES HA­SA­DI DATÇA'DA BAŞ­LA­DI.

TÜR­Kİ­YE'NİN İLK TUR­FAN­DA PA­TA­TES HA­SA­DI DATÇA'DA BAŞ­LA­DI.
Sebiha ARSLAN :Tür­ki­ye'nin en er­ken­ci pa­ta­te­si­nin ye­tiş­ti­ği il­çe­miz­de, Tur­fan­da pa­ta­tes hasadına baş­lan­dı. Verim çift­çi­nin yü­zü­nü gül­dü­rür­ken, pa­ta­te­sin ki­log­ra­mı tar­la­da 17 li­ra­dan sa­tı­lı­yor. Sa­ba­hın erken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren tar­la­la­ra gelen iş­çi­ler, trak­tör yar­dı­mıy­la çı­kar­tı­lan pa­ta­tes­le­ri top­rak­tan arın­dı­ra­rak, hal­le­re, ora­dan da tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tu­ru­lu­yor. Datça' ge­ne­lin­de ise 3 bin dö­nüm­lük alan­da pa­ta­tes ekimi ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di.

Kız­lan ma­hal­le­sin­de 550 dö­nüm­de Pa­ta­tes üre­ti­mi yapan 50 ya­şın­da­ki İdris Dören, bu sene ve­ri­min yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, üre­tim­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Dören'' Bu sene ve­rim­le­ri­miz iyi. 200 dönüm ken­di­min, 250 dö­nüm­de ar­ka­daş­lar­la be­ra­ber ekim yap­tık bu sene. Datça ge­ne­lin­de ise 3 bin dönüm ci­va­rı ekim ya­pıl­dı diye bi­li­yo­rum'' dedi.

Pa­ta­tes üre­ti­ci­si 45 ya­şın­da­ki Ser­vet Demir ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Tür­ki­ye' nin ilk tur­fan­da pa­ta­te­si, Datça'da ye­ti­şi­yor. Bu se­ne­ki mah­sul­den mem­nu­nuz. Dönüm 'de 4-5 ton al­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Gün­lük iki - üç araba gibi, De­niz­li ve İzmir' hal­le­ri­ne gön­de­ri­yo­ruz. Hal­ler­de de, 22-23 li­ra­ya bi­rin­ci sınıf pa­ta­tes­ler sa­tı­lı­yor. Mayıs so­nu­na kadar devam eder ha­sa­tı­mız. Sonra Adana' da hasat baş­lı­yor. Tür­ki­ye'nin ilk ürünü Datça'da ye­ti­şi­yor. İlk taze söküm Datça da olu­yor. Üret­ti­ği­miz ürün­le­ri İzmir pa­za­rı­na su­nu­yo­ruz. Gayet güzel bir se­ne­miz var. Ürün­le­ri­miz be­re­ket­li. Bu sene ve­rim­ler güzel, geçen sene so­ğuk­tu zarar geçti, bu sene sı­kın­tı­mız yok. İş­çi­le­ri­miz Urfa'dan geldi. Hal­ler­de de 22-23 li­ra­ya bi­rin­ci sınıf pa­ta­tes­ler sa­tı­lı­yor. Tabi biz ürü­nün ta­ma­mı­nı de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. İkinci sı­nı­fı da top­lu­yo­ruz, üçün­cü sı­nı­fı da top­lu­yo­ruz. İkinci sı­nıf­lar­da 17-18 ban­dın­da sa­tı­lı­yor. Üçün­cü sı­nıf­lar­da 11-12 ban­dın­da sa­tı­lı­yor hal­ler­de'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!