s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ULU ÖNDER ATA­TÜRK ÖZLEM VE MİNNET­LE ANIL­DI

ULU ÖNDER ATA­TÜRK ÖZLEM VE MİNNET­LE ANIL­DI
Sebiha ARSLAN :Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti'nin ku­ru­cu­su ve ilk Cum­hur­baş­ka­nı, Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, ölü­mü­nün 84. Yıl­dö­nü­mü tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Datça da da min­net saygı, sevgi ve öz­lem­le anıl­dı.

 

İlk tören Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Saat 09.00'da, Kay­ma­kam­lık, Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ve Datça Be­le­di­ye­si çe­lenk­le­ri tö­ren­le, Ata­türk Anıtı'na su­nul­du. Tö­re­ne kamu kurum amir­le­ri, Ga­zi­ler, As­ke­ri erkan, STK tem­sil­ci­le­ri, öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
İlk ola­rak Kay­ma­kam Mesut Çoban Kay­ma­kam­lık Çe­len­gi­ni, daha sonra Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı Çe­len­gi­ni ve ar­dın­dan Datça Be­le­di­ye Çe­len­gi, Ata­türk anı­tı­na sundu.
Çe­lenk sunma tö­re­ni­nin ar­dın­dan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin Ku­ru­cu­su Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve Aziz Şe­hit­le­ri­mi­zin ma­ne­vi hu­zu­run­da iki da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da, Ata'mızın 84 yıl önce ebe­di­ye­te in­ti­kal et­ti­ği saat 09.05'te si­ren­ler çal­ma­ya baş­la­dı. Ar­dın­dan İstik­lal mar­şı­mız okun­du, Bay­rak­lar ya­rı­ya in­di­ril­di. Çe­lenk sunma tö­re­ni sona erdi.

ANMA PROG­RA­MI

Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan, 10 Kasım Ata­türk'ü Anma prog­ra­mı saat 10.00'da, Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ya­pıl­dı. Prog­ram ” Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve tüm Şe­hit­le­ri­miz için bir da­ki­ka­lık Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı ile baş­la­dı.
Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı anma prog­ra­mı şu şe­kil­de devam etti.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı, Fen Bi­lim­le­ri Öğ­ret­me­ni Okan Yıl­maz yaptı.
Or­ta­okul 8'ci sınıf öğ­ren­ci­si Kaan Ka­ra­dağ­lı “ATA­TÜRK” adlı şi­iri­ni okudu.
Bil­gi­sa­yar Öğ­ret­me­ni Tümer Kara ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “ATA­TÜRK” adlı kısa video gös­te­ri­mi ger­çek­leş­ti. Türk­çe Öğ­ret­me­ni Mer­yem Gülen Özkan “Bir Resim Yap Ço­cu­ğum” isim­li şiiri okudu.
6. Sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin Türk­çe Öğ­ret­me­ni Mer­yem Gülen Özkan ve Türk­çe Öğ­ret­me­ni Müge Ars­lan ile ha­zır­la­dık­la­rı “Ata­türk” isim­li ora­tor­yo gös­te­ri­si ger­çek­leş­ti.
Türk­çe Öğ­ret­me­ni Caner Bulut ve Bil­gi­sa­yar Öğ­ret­me­ni Tümer Kara ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan rö­por­taj gös­te­ri­mi, Okul Ko­ro­su ve ödül tö­re­nin ar­dın­dan anma prog­ra­mı sona erdi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!