Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YAT LİMA­NIN­DAKİ BÜFE 3'cü KEZ İHA­LE­YE ÇI­KI­YOR

YAT LİMA­NIN­DAKİ BÜFE 3'cü KEZ İHA­LE­YE ÇI­KI­YOR
Sebiha ARSLAN :Datça Yat Li­ma­nın­da Datça Be­le­di­ye­si­ne ait büfe, 3'cü kez iha­le­ye çı­kı­yor. Ay­rı­ca İskele ma­hal­le­si Ata­türk Kent Parkı, Park Cad­de­sin­de­ki 29 no' lu iş ye­ri ­de , aynı gün açık ar­tır­ma usulü ile kiraya verilecek.

Yat Li­ma­nı­nın en güzel yer­le­rin­den bi­rin­de 163 ADA 8 PAR­SEL­DE bu­lu­nan ve sa­de­ce 7 m2 alana sahip - tu­va­le­ti bile bu­lun­ma­yan büfe, önüne atı­lan kol­tuk ve ta­bu­re­ler­le uzun yıl­lar­dır çay evi ve café ola­rak kul­la­nıl­mak­ta idi.

Edin­di­ği­miz bil­gi­le­re göre yıl­lar­dır usu­lü­ne ay­kı­rı kul­la­nıl­ma­sı­na mü­sa­de edi­len büfe' nin ta­lip­li­si­' de çok oldu.

05.10.2022 ta­ri­hin­de ilk iha­le­ye çıkan Büfe için yıl­lık 550 binin üze­rin­de tek­lif ve­ril­di. Fakat ödeme ya­pıl­ma­yın­ca, büfe 02.11.2022 ta­ri­hin­de ikin­ci defa ihale edil­di. Yine ödeme ya­pıl­ma­yan ve ilana çıkan büfe 30 Kasım Çar­şam­ba günü Datça Be­le­di­ye­ Binasında  3'cü defa
Açık Art­tır­ma Tek­lif Usulü ile ki­ra­ya ve­ri­lecek.

İlanın de­tay­la­rı­na gazetemizin 6'cı sayfasında  yada https://?www.?ilan.?gov.?tr/?ilan/?1081169/?em­lak-is-ye­ri-ve-ti­ca­ri-is­let­me-be­le­di­ye­ye-ait-2-adet-is­ye­ri-ki­ra­ya-ve­ri­le­cek­tir   
in­ter­net ad­re­sin­den ula­şa­bi­lir­si­niz.


 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 1
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!