.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

Son Dakika Haberleri

 • Sebiha ARSLAN -Bugün (23.03.2023) sabah saatlerinde ( 03.00. - 07.00 arası) Palamutbükü'nden Mesudiye istikametine deniz kenarından giden yol üzerindeki bir Kamping alanında gerçekleştirilen esrarengiz operasyonla ilgili hiçbir resmi kurumdan resmi açıklama gelmedi. Tüm ilçenin kulaktan kulağa konuştuğu olayla ilgili kimse bilgi edinemezken yaptığımız araştırma ve edindiğimiz bilgilere göre;

  Datça'da kıskıvrak yakalandılar! Milyonlarca euroluk vurgun yapan silahlı seri gaspçılar düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi!
 • Avrupa’nın en yüksek doğum oranına sahip Türkiye’de, hazır giyimden ayakkabı ve mobilyaya kadar pek çok alt sektör ile birlikte bebek ve çocuk perakende pazarı hızla gelişiyor. Çocuklarla ilgili harcamaların yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan çocuk giyim; toplam global giyim pazarının yüzde 12’sini oluştururken 2023 yılına kadar 239 milyar dolarlık değere ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye, bebek ve çocuk giyim sektöründeki iş hacmiyle de dünyada önemli bir konumda yer alıyor.

  Global giyim pazarının yüzde 12’si çocukların
 • Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Ekim verilerini açıkladı. Yılın ilk 10 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 10 ayına göre sadece yüzde 0.3 gerileyen otomobil üretimi ise 633 bin 369 adet olarak gerçekleşti. 

  Otomotiv sol şeritte
 • Avrupa’da yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının talaşlı imalat sektöründe Türkiye’ye olan talebi artırdığına dikkat çeken Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Pandemiden önce Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmeyen ülkeler ve şirketler şimdi bölgede yaşanan gelişmeler neticesinde ülkemize yöneldiler. Avrupalı üreticilerin yerini alabiliriz” dedi.

  Talaşlı imalat tedarikinde Türkiye merkez üs olacak
 • Türk Oftalmoloji Derneği, Dünya Diyabet Günü ile ilgili açıklama yaptı

  Diyabet en çok gözleri etkiliyor, düzenli kontrol şart
 • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Konya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde hayata geçirilecek AFAD Teknik İşaret Dili Programı İş Birliği Protokolünü imzaladı.

  Konya Büyükşehir ve AFAD arasında Türkiye’ye örnek iş birliği
 • Üretken belediyecilik anlayışı ile tarıma kazandırdığı arazilerden elde edilen ürünleri dar gelirli ailelere ulaştıran Çankırı Belediyesi, Kenbağ mevkiinde belediyeye ait yaklaşık 300 dönümlük araziye buğday tohumu ekti. Yerli ve milli dokuz ton tohum toprakla buluştu.

  Çankırı’da buğday tohumu ekimi başladı
 • 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

  Fidanlar toprakla buluşturuldu
 • Çocukların teknolojiye ayak uydurma ve kitapla kolayca buluşabildikleri yaşam alanları olan Bilgi Evlerinin sayısını her geçen gün artıran Giresun Belediyesi Çıtlakkale Bilgi Evi’ni de hayata geçirdi.

  Çıtlakkale Bilgi Evi açıldı
 • Sebiha ARSLAN :Rodos'tan gelen THE WORLD isim­li kru­va­zi­yer ge­mi­si, Datça'ya demir attı.

  DEV KRU­VAZİYER GEMİSİ DATÇA'YA DEMİR ATTI
 • Sebiha ARSLAN - Akdeniz'de Datça Limanı açıklarında önce hortum meydana geldi, ardından da yağış etkili oldu.Atatütk Kent parkta açık alanda bit pazarı satışı yapmaya zorlanan vatandaş ta hem hortumdan, hem yağmurdan tezgahlarını toplamak zorunda kaldı

  Datça 'da hortum meydana geldi.
 • Sebiha ARSLAN :Ege De­ni­zi Datça açık­la­rın­da 4,1 bü­yük­lü­ğün­de dep­rem mey­da­na geldi.

  DATÇA AÇIK­LA­RIN­DA 4,1 BÜ­YÜK­LÜ­ĞÜN­DE DEP­REM
 • Sebiha ARSLAN :Laçin ‘’Kırsalımıza manevi değil maddiyatla baktınız'’‘’Köylümüzün çiftçimizin tarım yaptığı tarlalara destek yerine, emlak vergisi Kullandığı suya, 4 katı fazla ücret almaya çalıştınız’’ ‘’Datça'da köy vardır, tarım vardır, çiftçi vardır dedik; yoktur dediniz!’’‘’Çiftçimizin köylümüzün haklarını savunmaya devam edeceğiz'' KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDIDatça Be­le­di­ye­si­ ola­ğan Kasım ayı Mec­lis top­lan­tı­sı Salı (01.11.2022) günü be­le­di­ye bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti. Saat 10:00 ' da baş­la­yan mec­lis top­lan­tı­sı, gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­den önce AK Parti gurup baş­ka­nı, İl ve İlçe mec­lis üyesi Haluk Laçin ve CHP meclis üyesi grup başkanı Can Canbey, il­çe­nin so­run­la­rını, öneri - görüş ve is­tek­le­ri­ni gün­de­me ge­ti­rirdi. MHP mec­lis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören ise rahatsız olduğu için toplantıya katılmadı.

  LAÇİN'den BÜYÜKŞEHİR VE DATÇA BELEDİYESİNE AYAR! '' YARGIDAN '' DATÇA'DA KÖY VARDIR'' KARARI!’’
 • Sebiha ARSLAN :Bodrum Belediyesi, sokak hayvanları için otel ve restoranlardan artan yemek ve mezbaha atıklarından kompost teknolojisi kullanarak mama üretimine başladı. Darısı Datça Belediyesinin başına diyeceğiz ama!... Kendine ait bir barınak ve bünyesinde 1 veteriner bile bulundurmayan aksine, Çevre Kontrol biriminde gözlem ve araştırmalarımıza göre, fazla ve gereksiz çevre yetkilisi - mühendisi vs. bulunduran, ona rağmen Datça'nın çör çöpünü, çevre sorunlarında bir arpa boyu ilerlenemediği gibi vatandaşın serzenişini de gazetemizde yıllardır sütunlarımıza taşımaktayız. Geçtiğimiz yıl Datça Belediyesi, hayvan severlerin mücadele ve çabasını da boşa çıkarmıştı.2021 yılında Datça'da ki sokak hay­van­la­rı­nın ba­kı­mı, te­da­vi ve kı­sır­laş­tır­ma iş­lem­le­ri­nin ye­ter­siz ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Datça' da ki bir grup hay­van sever ve Datça Kent Kon­se­yi Hay­van Hak­la­rı Ça­lış­ma Grubu, bir ça­lış­ma baş­la­tıp, Datça' da be­le­di­ye­ye ait bir Hay­van Ba­rı­na­ğı - Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi­ ya­pıl­ma­sı için kol­la­rı sı­va­mış, bir ön­ce­ki dönem Datça Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kanında ça­ba­la­rıy­la Hay­tap ve Che­etos iş­bir­li­ği ile Tür­ki­ye ça­pın­da “7 İlçe' de 7 Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi” kam­pan­ya­sı­na Datça 'da dahil edil­miş­ti. Geçen yıl Hay­tap tem­sil­ci­le­ri Che­etos ta­ra­fın­dan Datça'ya ar­ma­ğan edi­len ame­li­yat­ha­ne mal­ze­me­le­ri­ni Datça Be­le­di­ye­sine tes­lim et­miş, fakat Datça Belediyesi , sokak hay­van­la­rı için ba­ğış­la­nan kon­tey­ne­r' e bir ça­lı­şa­nı­nı yer­leş­tir­di­ği, Hay­tap ve Che­etos iş bir­li­ğin­de ba­ğış­la­nan, ame­li­yat­ha­ne mal­ze­me­si, sedye, masa, buz­do­la­bı, ame­li­yat ma­sa­sı, ilaç do­la­bını ve vs. diğer mal­ze­me­le­ri ­de depo' ya kal­dı­ra­rak ka­de­ri­ne terk et­ti­ği, iddia edil­mişti. Datça'da sokak hay­van­la­rı için Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi­ ya­pı­la­ca­ğı sözü üze­ri­ne Hay­tap ve Che­etos ar­ma­ğan et­ti­ği ame­li­yat mal­ze­me­le­ri­nin, Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan de­po­da çü­rü­me­ye bı­ra­kıl­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce mal­ze­me­le­ri ihti­yaç ve istek olan başka bir il­çe­de kul­lan­acağını be­lirterek geri almıştı. Ayrıca Hızırşah mahallesinde 3 sene önce Devlet tarafından hayvan barınağı ve Re­ha­bi­li­tas­yon merkezi yapılması için tahsis edilen 5 dönüm araziye ise hala 1 çivi çakılmadı. Haberin detayına, 8 Mart 2022 tarihli 2031 sayılı gazetemizde yada, http://www.datca-haber.com/haber/bu-kadarinada-pes-datca-belediyesi-sokak-hayvanlari-icin-bagislanan--konteyner-e-calisanini-yerlestirdi/2874/ linkinden ulaşabilirsiniz.

  DARISI DATÇA BELEDİYESİNİN BAŞINA! AMA!!.... Bodrum Belediyesi' de Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimine Başladı
 • Sebiha ARSLAN :İskele mahallesi 259 sokak 3/2'de ikamet eden 62 yaşındaki Ayfer Özarslan Kara'nın evini lağım fareleri bastı.

  DATÇA’yı LAĞIM FARELERİ BASTI !
 • Sebiha ARSLAN :Muğla Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü Tubim Büro Amir­li­ği ta­ra­fın­dan Ka­bak­lar­lı İlköğ­re­tim Oku­lun­da 81 ve­li­ye “UYUMA” uy­gu­la­ma­sı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me ya­pa­rak, uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da se­mi­ner ve­ril­di.

   POLİS “UYUMA” UY­GU­LA­MA­SI KAP­SA­MIN­DA EĞİTİM VERDİ
 • Sebiha ARSLAN :Datça'da Yaş­lı­lar Mec­li­si kur­mak üzere top­la­nan Dat­ça­lı­lar, ilk adım­la­rını atmak için dokuz kişilik bir koordinasyon grubu oluş­tur­du. Yö­ner­ge tas­la­ğı­nın tar­tı­şıl­dı­ğı ve her­ke­se açık olan top­lan­tı­sı son­ra­sın­da, ko­or­di­nas­yon üye­le­rin­den Abi­din Ak­bu­lut, Şenay Mut­lu­ay ve Kadriye Bakşi konu ile alakalı gazetemize açıklamalarda bulunarak, Ne­re­den gel­miş­ti bu Yaş­lı­lar Mec­li­si fikri ve ne yap­mak is­tediklerini anlattı.

  DATÇA'DA YAŞ­LI­LAR MECLİSİ KU­RU­LU­YOR
 • Sebiha ARSLAN :Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­lu­şu­nun 99'cu yılı, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen tö­ren­le kut­lan­dı. Datça'da ki 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı,29 Ekim sabah saat 09:00 da Kay­ma­kam Mesut Çoban'ın Kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da kut­la­ma­la­rı ka­bu­lü ile baş­la­dı.

  CUMHURİYETİMİZİN 99. YILDÖNÜMÜ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI (güncelleme)
 • Sebiha ARSLAN :Datça Kadın İş Gü­cü­nü Yay­gın­laş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me der­ne­ği,(KİGDER) her yıl ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği, Doğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de­ki ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­ra kış ön­ce­si bot, mont ve okul ih­ti­yaç­la­rı­na katkı ve Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nın 99'cu yıl dö­nü­münde, Zephyros City Otelde kut­la­ma ye­me­ği dü­zen­le­di.

  DATÇA KİGDER CUMHURİYET BAYRAMI VE ÇO­CUK­LAR YA­RA­RI­NA ÖZEL YEMEK ETKİNLİĞİ DÜ­ZEN­LE­Dİ
 • Sebiha ARSLAN :Edinilen bilgiye göre; Kızlan Mahallesine, Halı saha yapılması için, 2014 yı­lın­da, Dares Datça Rüz­gar Ener­ji Sant­ra­li şir­ke­ti­nin yüklü mik­tar­da yap­mış ol­du­ğu bağış ve o günden bu güne Kız­lan ma­hal­le Muh­ta­rı Suat Ka­ra­man'ın takipleriyle, Kız­lan Halı Saha, Cu­mar­te­si günü Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nın 99'cu yıl dö­nü­mün­de açı­lı­şı ya­pı­la­rak kur­dele­si ke­sil­di.

  KIZ­LAN HALI SAHA DÜ­ZEN­LE­NEN TÖ­REN­LE AÇIL­DI