s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

28 YIL EĞİTİM ve ÖĞRETİME EV SAHİPLİĞİNİ YAPAN KAZIM YIL­MAZ İLKO­KU­LU BİNASI YI­KI­LI­YOR!

28 YIL EĞİTİM ve ÖĞRETİME EV SAHİPLİĞİNİ YAPAN KAZIM YIL­MAZ İLKO­KU­LU BİNASI YI­KI­LI­YOR!
Sebiha ARSLAN :1995 yı­lın­da 20 ders­lik­li ola­rak Ha­yır­se­ver iş in­sa­nı Mer­hum Kazım Yıl­maz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan, Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu, Muğla Ya­tı­rım İzleme ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan hurda kar­şı­lı­ğın­da yı­kıl­ma­sı için iha­le­ye çı­kar­tıl­dı.

İskele Ma­hal­le­si, Pos­ta­ne kar­şı­sın­da­ki, 179 ada - 1 par­sel üze­rin­de­ki, 603,10 m2 taban alan­lı ze­min­le bir­lik­te, 3 katlı 17 ders­lik, 1 ana­sı­nı­fı ders­li­ği, 1 özel eği­tim ders­li­ği, 1 adet çok amaç­lı    sa­lo­nu bu­lu­nan, Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Bi­na­sı, geç­ti­ği­miz yıl, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan gelen he­ye­tin kont­rol­le­rin­de, özel­lik­le, beton ko­lon­la­rın­dan alı­nan ör­nek­le­rin, dep­rem riski de­ğer­len­di­ril­me­si son­ra­sı, dep­re­me da­ya­nak­sız­lı­ğı ne­de­niy­le yı­kıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­ti. 28 yıl Eği­tim ve Öğ­re­ti­me ev sa­hip­li­ği­ni yapan okul, 2022-2023 yı­lın­da eği­tim öğ­re­ti­me ka­pa­tıl­dı.
Muğla Ya­tı­rım İzleme ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı, top­lan­tı sa­lo­nun­da açık ar­tır­ma tek­lif usulü ile ya­pı­la­cak olan ihale, 30/05/2023 Salı günü, saat: 14:00 'da ger­çek­leşecek.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1216537/ihale-duyurulari-satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri-hurda-karsiligi-yikim-isi-yaptirilacaktir  internet adresini  ziyaret edebilirsiniz.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!