Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

EBRU POLAT SIKINTILI GELDİĞİ DATÇA'DAN MUTLU AYRILDI

0
Şar­kı­cı Ebru Polat, İlçemizde hay­ran­la­rıy­la bu­luş­tu.

Club Bark­co­de'da sahne alan sa­nat­çı, büyük sı­kın­tı­lar­la gel­di­ği Dat-ça'dan mutlu ay­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di.Uslu Royal Yach­ting O-tel'de ko­nak­la­yan ve kon­ser son­ra­sı bol bol gü­neş­le­ne­rek de­ni­zin ta­dı­nı çı­ka­ran Polat, Dat-ça'ya ilk defa gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Datça'ya ge­lir­ken büyük so­run­lar ya­şa­dım. İstan­bul-Da­la­man se­fe­ri sı­ra­sın­da, Türk Hava Yol­la­rı ba­vu­lu­mu kay­bet­ti.
 Gel­di­ğim­de mo­ra­lim çok bo­zuk­tu. 
Çünkü CD'ler, sahne kı­ya­fet­le­rim her şeyim ba­vu­lum­da ol­du­ğu için sı­kın­tı oldu. Neyse ki key­fim ye­ri­ne geldi. Havuz, deniz her şey mü­kem­mel. 
Ha­vuz­dan de­ni­zi gö­rü­yo­rum. 
Datça'nın ha­va­sı­na da hay­ran kal­dım. Nem oranı az ol­du­ğu için ter­le­me­den gü­neş­le­ne­bi­li­yo­rum" dedi.?Bar­co­de Club'de ver­di­ği kon­se­rin çok güzel geç­ti­ği­ni ifade eden sa­nat­çı, "Beni yal­nız bı­rak­ma­dık­la­rı için 

Datça hal­kı­na te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.?

Kayıp ba­vu­lun, kon­ser­den son-ra eline ulaş­tı­ğı­nı an­la­tan Po-lat, "Dönüş yol­cu­lu­ğum yine so­run­lu oldu. 
Bod­rum'da ve­re­ce­ğim kon­ser için beni ala­cak olan tek­ne­nin, hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le ge­cik­me­si, bu kez benim şan­sım oldu. 

Datça'nın, pırıl pırıl de­ni­zin­den daha fazla ya­rar­lan­ma ola­na­ğı bul­dum. Datça'da ev sa­hi­bi olmak is­te­rim,Datça ve Dat-ça’nın güzel ve samimi insan-larına bana verdikleri des-tekten dolayı çok teşekkür edi-yorum" diye ko­nuş­tu. Sa­nat­çı, kon­ser­le­ri sona erin­ce, İstan­bul'a dönüp klip ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, "Bir da­ki­ka" şar­kı­sı­na klip çe­ke­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!