s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ! AYDIN ERDOĞAN

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ! AYDIN ERDOĞAN
Sebiha ARSLAN :Re­zil­lik diz boyu Ga­ze­te­mi­zi al­ma­dı­lar diye ,çıl­gı­na dönen Datça Ha­va­dis Ga­ze­te­si İm­ti­yaz sa­hi­bi Aydın Er­do­ğan, 5 defa ara­yıp haber ver­me­si­ne rağ­men ,ga­ze­te­si­ni al­ma­yan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar' a, bir son­ra­ki sa­yı­sın­da ATEŞ PÜSKÜRDÜ, hın­cı­nı ala­ma­yan Aydın Er­do­ğan ,şe­ke­ri elin­den alın­mış çocuk mi­sa­li ko­nuy­la ya­kın­dan uzak­tan il­gi­si ol­ma­yan ,Datça Haber Ga­ze­te­mi­ze de, ga­ze­te­sin­de aklınca ,sözlü sal­dı­rı­da bu­lun­du.


Datça Ha­va­dis Ga­ze­te­si kün­ye­sin­de 15 günde bir yazan ama, bazen 20 ,bazen ay­lar­ca or­ta­da gö­rün­me­yen şim­di­ler­de ise se­çim­ler­den ne­ma­la­nı­r­ım  umu­duy­la or­ta­lık­lar­da gö­rü­nen ,sırf laf ebe­li­ği olsun diye ona buna sa­taş­ma­yı kendine ma­ri­fet zan­ne­den,sayın Aydın Er­do­ğan ....! GÜNEŞ BAL­ÇIK­LA SI­VAN­MAZ!
Datça Haber Ga­ze­te­si 2011 yı­lın­dan iti­ba­ren ilkeli ve seviyeli yayınları ile Datça' nın tam ba­ğım­sız halk ga­ze­te­si­dir. Şu an  Datça da sü­re­li yayın yapan  ve resmi ilan alma hakkını alan -kriterlerini taşıyan  tek ga­ze­te­dir.
Ga­ze­te­miz; Türkiye Cumhuriyeti Dev­le­tinin  ku­ru­mu olan Basın İlan Ku­ru­mu­'nun, yerel ga­ze­te­le­rin resmi ilan ala­bil­me şart­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­miş, ve her sene yine  dev­le­tin ku­ru­mu olan, Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan de­net­len­mek­te­dir.
Otur­du­ğunuz yer­den ,ahkam ke­se­rek, ga­ze­te­mi­zin resmi ilan alma şar­la­rı­na uy­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­mez­siniz. Aynı za­man­da ga­ze­te­mi­zin bir par­ti­nin ta­raf­ta­rı ol­du­ğu­nu iddia eder­ken, somut de­lil­ler or­ta­ya koy­ma­nız lazım. Kıskançlıktan,fesatlıktan , karalamak adına öyle ağ­zı­nı­za ge­le­ni ya­za­maz­sı­nız !.Bu ga­ze­te­ci­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı­dır. Tabii sizin bur­ada­ki dü­şün­ce­niz; ÇAMUR AT YA­PIŞ­MAZ AMA İZİ KAL­SIN'dır..Biz  şunun da farkındayız ,Meyve Veren Ağaç Taşlanır.

Datça Haber Ga­ze­te­si 7 yıl­dır sü­re­li yayın ya­pa­rak, Datça halkı tarafından ilgi ve alaka ile takip edilmektedir.Gücünüde okurlarından almaktadır !.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!