Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AKTUR SAKİNLERİNE AKDENİZ FO­KU­NUN KO­RUN­MA­SI VE ÖNEMİ AN­LA­TIL­DI

AKTUR SAKİNLERİNE AKDENİZ FO­KU­NUN KO­RUN­MA­SI VE ÖNEMİ AN­LA­TIL­DI
Sebiha ARSLAN :Su Altı Araş­tır­ma Der­ne­ği Ak­de­niz Foku Araş­tır­ma Grubu (SAD-AFAG) Baş­ka­nı Cem Orkun Kıraç, AKTUR sa­kin­le­ri­ne, nesli tü­ken­me teh­li­ke­si al­tın­da bu­lu­nan Ak­de­niz fo­ku­nun yaşam alan­la­rı, ko­ru­ma ça­lış­ma­la­rı ve yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler verdi.

Baş­kan Cem Orkun Kıraç, ''Dünya Doğa ve Doğal Kay­nak­la­rı Ko­ru­ma Bir­li­ği (IUCN) ta­ra­fın­dan nesli kü­re­sel öl­çek­te teh­li­ke­de­ki hay­van­lar grubu için­de ol­du­ğu be­lir­ti­len Ak­de­niz fok­la­rı­nın av­lan­ma­sı 1977 yı­lın­da ya­sak­la­nır­ken, 1991 yı­lın­dan iti­ba­ren de yaşam alan­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na baş­lan­dı'' dedi. Yaşam alan­la­rı­nın ko­ru­ma al­tı­na alın­ma­sıy­la Ak­de­niz fok­la­rı­nı sa­yı­sın­da az da olsa artış ger­çek­leş­ti­ği be­lirt­ti.
AKTUR sa­kin­le­ri ise, Baş­kan Cem Orkun Kıraç' a te­şek­kür ede­rek '' Baş­ka­nı­mız, engin bil­gi­si ve tec­rü­be­siy­le biz­le­ri ay­dın­lat­tı. Temiz çevre, temiz doğa için ve nesli tü­ken­mek üzere olan hay­van­la­rı­mı­zın yaşam hak­la­rı­nı el­le­rin­den al­ma­mak adına el­bir­li­ğiy­le ça­lı­şa­ca­ğız'' de­nil­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!