Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA BELEDİYE BAŞ­KAN ADAY­LA­RI ve MECLİS ÜYE LİSTESİ 31 Mart yerel se­çim­le­ri­ne geri sayım heyecanı devam edi­yor.

DATÇA BELEDİYE BAŞ­KAN ADAY­LA­RI ve MECLİS ÜYE LİSTESİ 31 Mart yerel se­çim­le­ri­ne geri sayım heyecanı devam edi­yor.
Sebiha ARSLAN:31 Mart 2024 pazar günü ya­pı­la­cak Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri kap­sa­mın­da, geçici aday lis­te­le­ri, İlçe seçim ku­ru­lun­da as­kı­ya çıktı. İtirazları değerlendirecek olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin listeyi 3 Mart'ta duyuracak. Buna göre Datça Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı ve mec­lis üye lis­te­si şu şe­kil­de

MİLLİYETÇİ HA­RE­KET PARTİSİ: Fey­zul­lah Gü­la­da- Baş­he­kim- (Yük­sek)
CUM­HURİYET HALK PARTİSİ: Aytaç Kurt- Emek­li-(Orta)
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: Büşra Alem­dar De­ve­ci- Tu­rizm-Aş­çı-(Yük­sek)
İYİ PARTİ: Ömer Ser­kan İĞCİ- Ser­best Mes­lek- (Orta)
VATAN PARTİSİ: Aslan Atil­la Yo­rul­maz-Emek­li- (Orta)
YENİDEN REFAH PARTİSİ: Mu­am­mer Ce­va­hi­re­fen­di­oğ­lu- Es­naf- (Yük­sek)
HALK­LA­RIN EŞİTLİK VE DE­MOK­RASİ PARTİSİ: Fatma Çe­tin­ka­ya- ev İşçi­si-(Orta)
ZAFER PARTİSİ: Ümit Öz­po­lat- Diş He­ki­mi- (Yük­sek)
BA­ĞIM­SIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Mesud Rah­man Sö­zer- Spor Eğit­me­ni- (Yük­sek)
HÜR DAVA PARTİSİ: Ayhan Cen­giz- Es­naf-(ilk)
MİLLET PARTİSİ: İzzet Çay­lı- Emek­li- (Yük­sek)
SA­ADET PARTİSİ: Ata­kan Çe­ğil- İş Ada­mı- (İlk)
BA­ĞIM­SIZ: İbra­him Gü­nay-Emek­li (İlk)
BA­ĞIM­SIZ: Mu­ham­met Mesut Yar- TV su­nu­cu­su (Yük­sek)
BA­ĞIM­SIZ: Murat Cum­hur Ak­sın- Ser­best Mes­lek (Orta)

İyi Parti Be­le­di­ye Baş­kan adayı Ömer Serkan İğci' nin- Serbest Meslek (Orta) Be­le­di­ye Mec­lis Üye aday lis­te­si
1.    Osman Burhan Onat- İnşaat Mühendisi (Yüksek)
2.    Nermin Marulcu- Serbest Meslek (Orta)
3.    Selahattin Başyiğit- Öğretmen (Yüksek) 
4.    Niyazi Turan Anlı- Serbest Meslek (Orta)
5.    Sabit Akdağ- Serbest Meslek (Orta)
6.    Fadime Süzen- Serbest Meslek (Orta)

SOL PARTİ Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri Geçici Aday Listesi 
1.    Mehmet Erdal- Emekli (Orta)
2.    Ayşe Durmaz- Emekli (Yüksek)

Büyük Birlik Partisi Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri Geçici Aday Listesi
1.    Metin Çiçek- İş Adamı (Orta)

Yeniden Refah Partisi Be­le­di­ye Baş­kan adayı Muammer Cevahirefendioğlu- Esnaf (Yüksek) Be­le­di­ye Mec­lis Üye aday lis­te­si
1.    Yunus Yorulmaz- Esnaf (İlk)
2.    Hafize Seçilmiş- Ev Hanımı (İlk)
3.    Tarkan Coşkun- Marangoz(İlk)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Belediye Başkan Adayı Fatma Çetinkaya- Ev İşçisi (Orta) Belediye Meclis Üye aday listesi
1.    Sedat Yağcıoğlu- Psikolog (Yüksek) 
2.    Sergül Urun- Emekli(Orta)
3.    Güngör Erçil- Avukat( Yüksek)
4.    Emrah Sönmez- Serbest Meslek (Orta)
Türkiye Komünist Partisi Belediye Meclis üyeliği Seçimleri Geçici Aday Listesi
1.    Dilek Yeşim Tatoğlu-Çevirmen (Yüksek)

Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Ümit Özpolat- Diş Hekimi (Yüksek) Belediye Meclis Üye aday listesi
1.    Mesut Özkan- İnşaat 

Yüksek Mühendisi- (Yüksek)
2.    Ümit Urul- Öğrenci (Yüksek)
3.    İbrahim Koçer- Sosyolog (Yüksek)
4.    Deniz Can Gültekin İnşaat Mühendisi (Yüksek)

Bağımsız Türkiye Partisi Belediye Başkan Adayı Mesud Rahman Sözer-Spor Eğitmeni (Yüksek) Belediye Meclis Üye aday listesi
1.    Selim Oktay- Emekli (Yüksek)

Cumhuriyet Halk Partisi Be­le­di­ye Baş­kan adayı Aytaç Kurt- Emekli- (Lise) Be­le­di­ye Mec­lis Üye aday lis­te­si
 1. Mutlu Gün­do­ğan - İnşaat Mühendisi (Yüksek) 
2. Filiz Ay­de­niz - Emekli Öğretmen(Yüksek) 
3. Saf­fet Tok­söz - Emekli Öğretmen (Yüksek)
 4. Çiğ­dem Can­bey - Öğretmen -(Yüksek) 
5. Şinasi Tugay Eser - Gayrimenkul Dan.(Yüksek) 
6.Yük­sel Temel - Gazeteci(Yüksek) 
7. Yağ­mur Ülker - Mimar(Yüksek) 
8. Me­li­ke Işık­te­kin - Spor Eğitmeni(Yüksek) 
9. Dilek Dündar – Mali Müşavir (Yüksek)
10.Murat Şahin - Makine Mühendisi(Yüksek) 
11.Alper Ural - İç Mimar(Yüksek) 
12.Ayhan Korlut - İşçi(Lise) 
13.Osman Meriç Kaçan - Makine Mühendisi(Yüksek) 
Yedek
1.    Cansu Gündoğan- Avukat (Yüksek)
2.    Burcu Şahin Fırat- Avukat (Yüksek)
3.    Irmak Karman- Avukat (Yüksek)
4.    Kader Bosnalı- Öğretmen (Yüksek)
5.    Mehmet Zeki Yağmahan- İnşaat Mühendisi (Yüksek)
6.    Melih Avcı- Çiftçi- (Orta)
7.    Burçak Sönmez- Grafiker (Yüksek)
8.    Arda Aydeniz- Turizm İşletmecisi (Orta)
9.    Kemal Uçar-İşçi (Yüksek)
10.    Dilara Tekin- İşçi-(Orta)
11.    Ege Baddal-İşçi(Yüksek)
12.    Bedirhan Kılıç- İşçi (Orta)
13.    Okan Sezgin- İşçi (Yüksek)
14.    Raşit Demirci-Esnaf(Orta)
15.    Bedir Esen- Turizm İşletmecisi (Orta)
Kon­ten­jan 
1. Tuna Özalp - Turizm İşletmecisi(Yüksek) 
2. Bekir Çümen -Turizm İşletmecisi (Lise)

Emek Partisi Meclis Üyeliği Geçici Aday Listesi
1.    Umut Baran Sümer- Mühendis(Yüksek)
Hür Dava Partisi Be­le­di­ye Baş­kan adayı 

Ayhan Cengiz-Esnaf(ilk) Be­le­di­ye Mec­lis Üye aday lis­te­si
1.    Abdulmanaf Çelik- İşçi (İlk)

Cum­hur İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan adayı Fey­zul­lah Gü­la­da – Diş Hekimi- (Yüksek) Be­le­di­ye Mec­lis Üye aday lis­te­si 
1. Ser­dar Ören - İşletme (Yüksek) 
2. Vedat Er­da­ğı-İnşaat Mühendisi (Yüksek) 
3. Aylin Kılıç - Turizm İşletmecisi (Yüksek) 
4. Emrah Kara-İşletme - Harita (Yüksek) 
5. Melis Özlü - İşletmeci (Yüksek)
 6. Me­li­ha To­pa­loğ­lu -İşletmeci (Lise) 
7. Evren Ötü­gen-İnşaat Mühendisi (Yüksek) 
8. Güllü Ballı -Esnaf (Yüksek)
 9. Erdi Ars­lan-Turizm (Yüksek) 
10. Ezgi De­niz­han - Grafik Tasarımcı (Yüksek) 
11. Cemil Dal­da­ban -Esnaf (Yüksek) 
12. İlkay Ak­de­niz - Esnaf (İlkokul) 
13. Mel­tem Yıl­dı­rım - Öğretmen (Yüksek) 
Yedek
1.    Emre Yetik- Esnaf (Yüksek)
2.    Atilla Tokuç- Çiftçi (Orta )
3.    Emre Mazmanoğlu- Matbaacı (Yüksek )
4.    Çağrı Yenibaş- Turizmci (Yüksek )
5.    Ferhat Yılmaz- Çiftçi- (İlk)
6.    Mesut Usul-Turizmci(İlk)
Kon­ten­jan 
1. Aliihsan Kork­maz -Harita Mühendisi (Yüksek) 
2. Aycan Ter­le­mez - İşletmeci (Yüksek)


Millet Partisi Belediye Başkanlığı İzzet Çaylı- Emekli (Yüksek)

Türkiye İşçi Partisi Belediye Başkan Adayı Büşra Alemdar Deveci- Turizmci- Aşçı (Yüksek) Belediye Meclis Üye aday listesi
1.    Özden Fikret Oğuz- Mimar (Yüksek)
2.    Aliye Öztav- Bankacı (Yüksek)
3.    Turan Dalbudak- Turizmci (Orta)
4.    Janset Genel- Emekli- (Orta)
5.    Serdar Tokcan- Turizm (Orta)

6. Sümran Can Tunçman-Arkeolog (Yüksek)

7. Veysel İnal Tekin- Muhasebe- (Yüksek)

8. Feryal Azkara Soyluer- Radyo Programcısı (Yüksek)

9. Şule Emek- Finans- (Orta)

10. Ayşe Başak Kaban Fırat- İletişim (Yüksek )

11. Hazal Yılmaz- Vardiya Zabiti (Yüksek )

12. Demet Hülya Sarı- Finans (Yüksek )

13. Besime Neslihan Soysal- Tercüman (Yüksek )

Kontenjan

1. Emel Gökmen- Yönetici (Yüksek )

2. Alev Oktar- Mali Müşavir (Yüksek)

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Atakan Çeğil-İş Adamı (İlk) Belediye Meclis Üye aday listesi

1. Murat Maden- Öğrenci-(Orta)

Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Aslan Atilla Yorulmaz- Emekli(orta)Belediye Meclis Üye aday listesi

1. Ayfer Özarslan Kara- Emekli (Orta)

2. Deniz Yılmaz Aktepe- Sigortacı (Yüksek)

Bağımsız belediye başkanlığı seçimleri geçici aday listesi

1. Muhammet Mesut Yar- TV Sunucusu (Yüksek)

2. Murat Cumhur Aksın- Serbest Meslek (Orta)

3. İbrahim Günay- Emekli (İlk)

Bağımsız Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri Listesi

1. Bilgin Mustafa- Şoför (İlK)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!