.
Muğla
24 Mart, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

DATÇA KİGDER'DEN,DEP­REM­ZE­DE­LE­RE ZİYARET

DATÇA KİGDER'DEN,DEP­REM­ZE­DE­LE­RE ZİYARET
Sebiha ARSLAN :Datça İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) Datça Flow Otel'de, Hatay'ın Sa­man­dağ il­çe­sin­den gelen 45 dep­rem­ze­de­yi zi­ya­ret etti.

Datça KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Dep­rem­ze­de Aile ve ço­cuk­la­rıy­la bir araya gel­dik. Kısa za­man­da ya­ra­la­rı bir­lik­te so­ra­ca­ğız. Bu ko­nu­da Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, bizde be­le­di­ye ola­rak üs­tü­mü­ze dü­şe­ni ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di. 15 ço­cu­ğu­mu­za çe­şit­li he­di­ye­ler ve­ri­le­rek bir nebze' de on­la­rı mutlu ede­bil­me­yi, bütün ço­cuk­la­rın ge­le­ce­ğe umut­la bak­ma­la­rı için, biz­le­rin on­la­rın ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu ve ge­le­ce­ğin ay­dın­lık ol­du­ğu­nu an­lat­ma­ya ça­lış­tık. Di­le­riz Ül­ke­miz böyle fe­la­ket­le­ri bir daha ya­şa­maz. Flow Otel'de ça­lı­şan KİGDER Genel sek­re­te­ri­miz Yağ­mur Yıl­dı­rım ve tüm ça­lı­şan­la­rı­na ay­rı­ca çok te­şek­kür edi­yo­ruz'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!