s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Datça' lı Mü­zis­yen­le­ri­n Kon­se­ri­ne yoğun ilgi!

Datça' lı Mü­zis­yen­le­ri­n Kon­se­ri­ne yoğun ilgi!
Sebiha ARSLAN :Datça’da ya­şa­yan mü­zis­yen­ler­den Ali Akcan ve Burcu Ünal, 30 Ha­zi­ran pazar ak­şa­mı Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da, Datça Be­le­di­ye­si’nin des­te­ğiy­le dü­zen­le­di­ği sokak kon­se­ri, büyük be­ğe­niy­le iz­len­di

İzle­yi­ci­ler­den tam not alan kon­ser, Kopuz eş­li­ğin­de tür­kü­ler­le baş­la­dı. Solo flüt ve ar­dın­dan gi­tar- flüt eş­lik­lin­de­ki nos­tal­jik şar­kı­lar­la devam etti. Datça hal­kı­nın ve ta­til­ci­le­rin yoğun ilgi gös­ter­di­ği kon­ser­de, mey­dan­da­ki mer­di­ven­ler­de otu­ra­cak yer bu­la­ma­yan din­le­yi­ci­ler, şar­kı­la­ra ve tür­kü­le­re ayak­ta eşlik et­me­si, dik­kat­ler­den kaç­ma­dı. Bir çok iz­le­yi­ci bu anı sos­yal medya he­sap­la­rın­dan , canlı yayın ve pay­la­şım­lar ya­pa­rak, Dat­ça­lı mü­zis­yen­le­ri, din­le­me­ye ge­le­me­yen ar­ka­daş­la­rı­na ulaş­tır­dı. So­kak­ta müzik et­kin­lik­le­ri­nin art­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ne dik­kat çeken ve yaz bo­yun­ca fark­lı mü­zis­yen­ler­le de, bu tarz et­kin­lik­ler plan­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ali Akcan ile Burcu Ünal, Datça Be­le­di­ye­si­ne bu fır­sa­tı ver­dik­le­ri için te­şek­kür etti.

İzle­yi­ci­ler ise ger­çek­le­şen kon­ser­den büyük keyif al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ‘’Bu ve ben­ze­ri kon­ser­le­rin daha sık ol­ma­sı­nı rica edi­yo­ruz’’ dedi.
Akcan ve Ünal ise bir son­ra­ki kon­ser için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aytaç Kurt ile ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı, tarih net­le­şin­ce @dat­ca­din­le­ti , sos­yal medya he­sa­bın­dan ve diğer plat­form­lar­da du­yu­ru pay­la­şı­mı ya­pa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!