s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA HER YER BA­BA­MI­ZIN MALI !

DATÇA'DA HER YER BA­BA­MI­ZIN MALI !
Sebiha ARSLAN:Datça'da ilçe mer­ke­zin­de yer alan mar­ket zin­cir­le­ri­nin tra­fi­ğin en yoğun ol­du­ğu an­lar­da yük in­dir­me­si, böl­ge­de­ki es­naf­lar ve yolu kul­la­nan sü­rü­cü­le­ri isyan et­tir­di.

İskele ma­hal­le­sin­de yer alan mar­ket zin­cir­le­ri­nin günün en yoğun sa­atin­de, yük kam­yo­nu­nu ka­pı­nın önüne ge­ti­re­rek yük in­dir­me­si, tep­ki­le­re neden oldu.
Ga­ze­te­miz what­sapp hat­tı­na ula­şan va­tan­daş­lar, yük kam­yon­la­rı­nın yük­le­ri­ni in­di­re­ce­ği sı­ra­da yol üze­rin­de park ha­lin­de olan araç­la­rın kal­dı­rı­la­na kadar tra­fi­ğin sı­kış­tı­ğı­nı, araç­la­rı­nı park eden va­tan­daş­la­rın ise zaman zaman iş­le­ri­ni ya­rı­da bı­ra­ka­rak tra­fik akı­şı­nın sağ­lan­ma­sı için araç­la­rı­nı kal­dır­dı­ğı, söy­le­di. Ay­rı­ca, yük in­dir­me iş­le­mi sı­ra­sın­da kal­dı­rı­mın da işgal edil­di­ği­ni ifade eden va­tan­daş­lar, yük in­dir­me iş­lem­le­ri­nin yak­la­şık bir saat sür­dü­ğü­nü söy­le­di.Yine bazı marketlerin, karton atık kutularının cadde üzerinde bulunduğu ve  görüntü kirliliği oluşturduğu ifade edildi. 
Datça'da Her Yer Ba­ba­mı­zın Malı !
Ben­zer so­run­la­rın diğer so­kak­lar­da da ya­şan­dı­ğı­nı ve il­gi­li­le­rin du­yar­sız kal­dı­ğı­nı sa­vu­nan va­tan­daş­lar, mar­ket­le­rin veya diğer iş­let­me­le­rin, uzun süren yük in­dir­me veya bin­dir­me iş­lem­le­ri­ni, tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun daha az ya­şan­dı­ğı akşam ve gece sa­at­le­rin­de ya­pıl­ma­sı talep edil­di.
Ken­di­le­ri­ne ait yük in­dir­me yeri ol­ma­dan ruh­sat ve­ril­di­ği öne sü­rü­len Datça Be­le­di­ye­si­ni de eleş­ti­ren esnaf ve va­tan­daş­lar, yet­ki­li­le­rin bu ko­nuy­la il­gi­li ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri ve de­ne­tim­le­ri yap­ma­dı­ğı­nı, bazı es­naf­la­rın, iş yer­le­ri­nin önü ve çev­re­si ka­pan­maması için yü­rü­yüş kal­dı­rı­mı­na, duba, bidon vs. ci­sim­ler­le ka­pa­ttığı yada araç park edildiği,  Datça Be­le­di­ye­si­ne ya­pı­lan şi­ka­yet­le­re rağ­men, ne denetim nede herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı, iddia edil­di

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!