s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA İKİ OKULA TA­SAR­RUF­LU OKUL LEV­HA­SI

DATÇA'DA İKİ OKULA TA­SAR­RUF­LU OKUL LEV­HA­SI
Sebiha ARSLAN :Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu ve Mus­ta­fa Kut­lu­ay Or­ta­oku­lu, mavi yeşil okul­lar pro­je­si ile ta­sar­ruf­lu okul lev­ha­sı al­ma­ya hak ka­zan­dı.

Muğla İl ge­ne­lin­de, okul­lar­da çev­re­ye du­yar­lı, do­ğay­la ba­rı­şık, tü­ke­tim bi­lin­ci yük­sek, eko­lo­jik den­ge­ye katkı sağ­la­yan ne­sil­ler ye­tiş­ti­ril­me­si ama­cıy­la 'Mavi Yeşil Okul­lar Pro­je­si' çer­çe­ve­sin­de ta­sar­ruf­lu okul lev­ha­sı baş­vu­ru­la­rı so­nuç­lan­dı.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu ve Mus­ta­fa Kut­lu­ay Or­ta­oku­lu ta­sar­ruf­lu okul lev­ha­sı al­ma­ya hak ka­zan­dı.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, Okul ön­ce­si, il­ko­kul, or­ta­okul ve or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da, kamu kay­nak­la­rı­nın etkin kul­la­nıl­ma­sı, her geçen gün tü­ke­tim mik­tar­la­rı artan ener­ji kay­nak­la­rı hak­kın­da öğ­ren­ci­ler­de far­kın­da­lık oluş­tu­rul­ma­sı, çev­re­ye du­yar­lı, do­ğay­la ba­rı­şık, tü­ke­tim bi­lin­ci yük­sek, eko­lo­jik den­ge­ye katkı sağ­la­yan ne­sil­ler ye­tiş­ti­ril­me­si amaç­la­nan'' Mavi Yeşil Okul­lar '' pro­je­si kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len "Ta­sar­ruf­lu Okul Lev­ha­sı" baş­vu­ru­la­rı so­nuç­lan­dı. Buna göre il­çe­miz­de Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu ve Mus­ta­fa Kut­lu­ay Or­ta­oku­lu ta­sar­ruf­lu okul lev­ha­sı al­ma­ya hak ka­zan­mış­tır'' de­nil­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!