Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA SOKAK HAY­VAN­LA­RI İÇİN DOK­TOR­LAR DA SAHNE ALA­CAK

DATÇA'DA SOKAK HAY­VAN­LA­RI İÇİN DOK­TOR­LAR DA SAHNE ALA­CAK
Dok­tor­la­rın oluş­tur­du­ğu müzik grubu The Rock­tors, Datça’da ya­pı­mı plan­la­nan Sokak Hay­van­la­rı Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi­ne des­tek için kon­ser ve­recek.

İzmir'de Göğüs Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Prof. Dr. Kut­sal Tur­han ön­der­li­ğin­de 2013'te ku­ru­lan The Rock­tors, sağ­lık ve eği­tim ku­rum­la­rı­na des­tek amaç­lı kon­ser­le­ri­ne devam edi­yor.

The Rock­tors grubu, Ka­ra­in­cir Tatil Köyü sa­kin­le­rin­den Oğuz Gül­dal’ın ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de dü­zen­le­necek kon­ser­le
Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­mı plan­la­nan Datça Sokak Hay­van­la­rı Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi için sahne ala­cak.
16 Eylül 2023 Cu­mar­te­si saat 21.00’da Datça Amfi Ti­yat­ro’da ve­ri­lecek kon­ser­de Datça Sokak Hay­van­la­rı Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi için spon­sor bilet uy­gu­la­ma­sı ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek.
Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan açı­lan şart­lı bağış he­sa­bı­na ya­pı­la­cak her 300 TL’lik des­tek­le bir “spon­sor bilet” sa­hi­bi olu­na­bi­lecek.
Spon­sor bilet sa­hip­le­ri kon­se­ri ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan özel bö­lüm­den takip ede­bi­lecek.

Üc­ret­siz ola­rak dü­zen­le­necek kon­ser­de The Rock­tors grubu, Türk­çe ve İngi­liz­ce pop ve rock şar­kı­la­rı­nı ses­len­di­recek.

Spon­sor bilet için bağış he­sa­bı:
BELEDİYE BAŞ­KAN­LI­ĞI DATÇA
TR11 0001 2009 2680 0007 0000 29
Spon­sor bilet ta­le­bi için bağış yap­tık­tan sonra 0 533 396 46 00 nolu te­le­fo­na What­sapp ya da SMS me­sa­jıy­la bil­di­rim ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!