s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

'DÜNYA OYUN OY­NA­MA GÜNÜ' KUT­LAN­DI.

'DÜNYA OYUN OY­NA­MA GÜNÜ' KUT­LAN­DI.
Sebiha ARSLAN:Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lun­da dü­zen­le­nen et­kin­lik­le 'Dünya Oyun Oy­na­ma Günü' kut­lan­dı. İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü, İlçe Milli Eği­tim şube mü­dür­le­ri, öğ­ret­men­ler ve öğ­ren­ci­le­rin ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te, açık ha­va­da oyun oy­na­ma­nın ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi­ne kat­kı­sı vur­gu­lan­dı. Öğ­ren­ci­ler müzik eş­li­ğin­de oyun­lar oy­nar­ken, pro­to­kol üye­le­ri de et­kin­li­ğe ka­tıl­dı.

Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lun­da dü­zen­le­nen kut­la­ma­ya, İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Seher Şahin Akbay, İlçe Milli Eği­tim şube mü­dür­le­ri Er­do­ğan Başar ve Tuğ­rul Kaval ile öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.
Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu Mü­dü­rü Nail Sayar ko­nuş­ma­sın­da, açık ha­va­nın ve oyun oy­na­ma­nın ço­cuk­la­rın ye­te­nek­le­ri­ni keş­fet­me­le­rin­de, fi­zik­sel, zi­hin­sel, dil, sos­yal ve duy­gu­sal ge­li­şim­le­ri­nin sağ­lan­ma­sın­da önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Sayar, et­kin­li­ğin, eği­tim­ci­ler, aile­ler ve top­lum­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ği­ni kay­det­ti.
Müzik eş­li­ğin­de önce ısın­ma ha­re­ket­le­ri yapan öğ­ren­ci­ler, daha sonra oku­lun bah­çe­sin­de ha­zır­la­nan oyun alan­la­rın­da oyun­lar oy­na­ya­rak gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di.
Pro­to­kol üye­le­ri de oyun­la­ra eşlik etti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!