Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

EROL KA­RA­KUL­LUK­ÇU, SON YOL­CU­LU­ĞU­NA UĞUR­LAN­DI

EROL KA­RA­KUL­LUK­ÇU, SON YOL­CU­LU­ĞU­NA UĞUR­LAN­DI
Sebiha ARSLAN :Datça'nın eski Be­le­di­ye Baş­ka­nlarından Erol Ka­ra­kul­luk­çu, son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı.


Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Hü­se­yin Mucu, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''20-23 Ekim 2022 ta­rih­le­rin­de Ro­man­ya'nın Yaş (Iaşi) ken­tin­de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın des­tek­le­di­ği , Ro­man­ya 'Pa­la­tul Co­pi­ilor' eği­tim ku­ru­mu­nun dü­zen­le­di­ği '11. Ulus­la­ra­ra­sı eko­lo­jik eği­tim ve çevre ko­ru­ma ya­rış­ma­sı­na ( In­ter­na­ti­onal Con­test of Eco­lo­gi­cal Edu­ca­ti­on anad En­vi­ron­men­tal Pro­tec­ti­on ) Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu li­se­si ola­rak iki öğ­ren­ci ve bir öğ­ret­men ile ka­tıl­dık. Ya­rış­ma­da geri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den üret­ti­ği­miz kı­ya­fet, çanta ve takı ile de­fi­le­de yer aldık. Ya­rış­ma­ya 12. Sınıf öğ­ren­ci­le­rin­den Ela Su Gül­lü­ça­yır, Sıla Üzer ve İngi­liz­ce öğ­ret­me­ni Ayça Çevik ka­tıl­dı. 'Mü­kem­me­lik Ödülü' ola­rak bir kupa al­ma­yı ba­şar­dık. Ya­rış­ma­ya İspan­ya, İtalya, Mol­do­va, Por­te­kiz, Po­lon­ya, Le­ton­ya, Ma­ke­don­ya, Bul­ga­ris­tan, Sır­bis­tan ve Bel­çi­ka gibi diğer ül­ke­ler­den de ka­tı­lım sağ­lan­mış­tı. 3 ayrı dalda ya­pı­lan bir ya­rış­ma­da, biz geri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den üre­ti­len ta­sa­rım kı­ya­fet bö­lü­mün­de ya­rış­ma­ya ka­tı­la­rak, Mü­kem­mel­lik ödülü aldık. Öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yor nice ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!