.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

"GİYSİ DES­TEK EVİ" İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN DESTEKLERİNİZİ BEK­Lİ­YOR

"GİYSİ DES­TEK EVİ" İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN DESTEKLERİNİZİ BEK­Lİ­YOR
Sebiha ARSLAN :Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, 2019 yı­lın­dan iti­ba­ren, kış ay­la­rın­da, ih­ti­yaç sa­hi­bi ki­şi­le­re kı­ya­fet sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la baş­la­tı­lan kam­pan­ya kap­sa­mın­da, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı Çatal Ma­ğa­ra'da pa­zar­te­si, çar­şam­ba ve cuma günleri 10.00-16: 00 saatleri arasında açı­lan evde, hem ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne giysi ve­ril­di­ği, hem de giysi ka­bu­lü ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di.

Des­tek evinde gönüllü olarak bulunan İnci Yapar, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Ça­tal­ Ma­ğa­ra' da bay, bayan ve ço­cuk­lar için dü­zen­le­nen giysi ve ayak­ka­bı­lar,        ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rı­lı­yor.
Kul­lan­ma­dı­ğı­nız ama kul­la­nı­la­bi­lir du­rum­da olan giysi, ayak­ka­bı, mut­fak eş­ya­sı , ile beyaz eşya ve ev eş­ya­la­rı için, Giysi Des­tek Evi' mize yada Datça Be­le­di­ye­si'ne mü­ra­ca­at ede­bi­lir­ler. Be­le­di­ye­miz­de       ba­ğış­la­nan yar­dım­la­rı, il­çe­miz­de ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­ra ulaş­tı­rı­lı­yor. Tek giysi değil, beyaz eşya ve mo­bil­ya yar­dı­mı' da kabul edi­yo­ruz. Kul­lan­ma­dı­ğı­nız ama kul­la­nı­la­bi­lir du­rum­da olan her yar­dı­mı kabul edi­yo­ruz. Haf­ta­nın üç günü açık     ola­cak olan Ça­tal­Ma­ğa­ra' ya, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri aile­ler ve öğ­ren­ci­ler, üc­ret­siz ola­rak is­te­dik­le­ri giysi ve ayak­ka­bı­la­rı ala­bi­lir­ler. Bu de­vam­lı­lı­ğın sağ­la­na­bil­me­si için, Datça Hal­kı­mız­dan des­tek ver­me­le­ri­ni
 is­ti­yo­ruz 'dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!