Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GÜ­LA­DA, DAT­ÇA­LI KA­DIN­LAR­LA ‘'DA­YA­NIŞ­MA TOP­LAN­TI­SI''N­DA BU­LUŞ­TU

GÜ­LA­DA, DAT­ÇA­LI KA­DIN­LAR­LA ‘'DA­YA­NIŞ­MA TOP­LAN­TI­SI''N­DA BU­LUŞ­TU
Simge AYBEY: Cum­hur İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan adayı Fey­zul­lah Gü­la­da, Kadın Da­ya­nış­ma Top­lan­tı­sı'nda Dat­ça­lı ka­dın­lar­la bir araya geldi.

Cuma günü, Cape Krio Otel'de  dü­zen­le­nen Kadın Da­ya­nış­ma Top­lan­tı­sında Dat­ça­lı ka­dın­lar, gö­rüş­­ ve öne­ri­le­ri­ni, Başkan adayı Gü­la­da' ya aktardı.  Gülada Kadın Mec­li­si üye­le­ri, Dat­ça­lı ka­dın­la­rın se­si­ni duy­mak ve so­run­la­rı­nı çöz­mek için bir araya geldik '' dedi. 
Gü­la­da konuşmasında  geç­miş­te si­ya­se­tin ge­nel­lik­le er­kek­ler ara­sın­da ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çekti. Ka­dın­la­rın si­ya­set­te daha fazla tem­sil edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yarak yaptığı konuşmasında  özetle  "Bu­gü­ne kadar hep si­ya­set er­kek­ler­le ya­pıl­dı. Siz­ler­de bi­li­yor­su­nuz. Köy ge­zi­le­ri­ne git­ti­ği­miz zaman hep kah­ve­le­re gi­dil­di. Kah­ve­ler­de soh­bet­ler ya­pıl­dı. Er­kek­ler bir araya top­lanır­dı. Seçim ofis­le­ri­ne bak­tı­ğı­nız za­man­da hep erkek er­ke­ğe bir ortam oluş­tu. Biz is­te­dik ki bu­gü­ne kadar hep er­kek­ler­den din­le­di­ği­miz so­run­la­rı, Dat­ça­lı ka­dın­la­rı­mız­dan  din­le­ye­lim. Bizim at­la­dı­ğı­mız, ya­pa­ca­ğı­mız ne varsa on­lar­dan yar­dım ve tav­si­ye ala­lım. Bunun için bu top­lan­tı­yı or­ga­ni­ze ettik. Ka­tı­lım­la­rı­nız için çok te­şek­kür edi­yo­rum, sağ olun" dedi. Top­lan­tı­ya, Datça'nın çe­şit­li ke­sim­le­rin­den yoğun bir ka­tı­lım sağ­lan­dı. Ka­tı­lım­cı­lar ara­sın­da olu­şan sa­mi­mi or­tam­da, ka­dın­lar top­lum­sal ya­şam­da kar­şı­laş­tık­la­rı so­run­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri­ni gün­de­me ge­tir­di. Gü­la­da ise ka­tı­lım­cı­la­rın so­ru­la­rı­nı tek tek ya­nıt­la­dı.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!