Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İLÇEMİZ SAKİN BİR SEÇİM GEÇİRDİ

0
İlçe­miz 25. Dönem Mil­let­ve­kil­li­ği Genel Se­çim­le­ri kap­sa­mın­da sakin ve hu­zur­lu bir seçim yaptı.

Datça'da sabah oy kul­lan­mak için bek­le­di­ği sı­ra­da kalp krizi ge­çi­re­rek vefat eden Yazı Ma­hal­le­si'nden Meh­met Akgün'den gelen acı ha­be­rin ha­ri­cin­de her­han­gi bir sorun ya­şan­ma­dı.
İkti­dar­da bu­lu­nan AK Par-ti'nin um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı­ğı se­çim­de, CHP yine bi­rin­ci parti çı­ka­rak bek­le­nen ger­çek­leş­miş oldu.
Par­ti­le­rin Datça'da al­dık­la­rı oy oran­la­rı şu şe­kil­de oluş­tu: CHP 6 bin 817 oy ala­rak kul­la­nı­lan oy­la­rın yüzde 50'sini, AK Parti 2 bin 443 oyla yüzde 18,7'sini, MHP 2 bin 224 oy ala­rak oy­la­rın yüzde 16'sını ve HDP ise bin 162 oy ala­rak oy­la­rın yüzde 8,7'sini aldı.
Dört ana Par­ti­nin yanı sıra Da­ğı­lım­lar şu şe­kil­de ger­çek­leş­ti:DYP 25 oy ala­rak %0,18'ini,Ana­do­lu par­ti­si 9 oy ala­rak,Hak ve Öz­gü­lük­ler Par­ti­si 22 oy,Ko­mi­nist par­ti­si 9 oy,Mil­let Par­ti­si 2 oy,Mer­kez Par­ti­si 4 oy,Top­lum­sal Uz­laş­ma Re­form ve Kal­kın­ma par­ti­si 27 oy,Hal­kın Kur­tu­luş Par­ti­si 17 oy,Li­be­ral De­mok­rat Parti 9 oy,Sa­adet Par­ti­si 55 oy, DSP 13 oy, Vatan Par­ti­si 320 oy,Ba­ğım­sız Tür­ki­ye Par­ti­si 13 oy ve Ba­ğım­sız aday­lar 1 oyla ta­mam­la­mış oldu.Açı­lan 49 san­dı­ğın ta­ma­mı­nın sa­yı­mı­nın ar­dın­dan 13510 ki­şi­nin İlçe­miz­de kul­lan­dı­ğı oy­lar­la ge­çer­siz sa­yı­lan 213 oyun ip­ta­li­nin ar­dın­dan 13297 oyun da­ğı­lı­mı il­çe­miz­de bu şe­kil­de oldu. 
Datça'da yerel se­çim­le­re oran­la oy ora­nı­nı AK Parti ha­ri­cin­de diğer par­ti­ler art­tır­mış oldu. Se­çi­me ka­tı­lım oranı yüzde 85 ci­va­rın­da kaldı.Seçim sü­re­si bo­yun­ca bir çok ic­ra­at­lar­da bu­lu­nan ça­lış­ma­la­rı­na tam gaz devam eden Par­ti­le­rin seçim sü­re­si bo­yun­ca yü­rek­le­ri ağız­la­rı­na geldi.?
Geçen dö­nem­le­re göre oy kay­bın­da bu­lu­nan CHP hü­kü­me­ti bu dönem bek­len­di­ği gibi Muğla'da ve İlçe­miz­de Ço­ğun­lu­ğu aldı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!