Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KA­BO­TAJ BAY­RA­MI KUT­LA­MA­LA­RI EĞ­LEN­CE­Lİ VE RENK­Lİ GÖ­RÜN­TÜ­LE­RE SAHNE OLDU

KA­BO­TAJ BAY­RA­MI KUT­LA­MA­LA­RI EĞ­LEN­CE­Lİ VE RENK­Lİ GÖ­RÜN­TÜ­LE­RE SAHNE OLDU
Sebiha ARSLAN :1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li ne­de­niy­le bay­ram son­ra­sın­da­ki haf­ta­nın ilk günü 3 Tem­muz Pa­zar­te­si günü ya­pıl­dı.

De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı'nın 97. yıl dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da, sabah saat 9:30 ' da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda çe­lenk sunma tö­re­ni dü­zen­len­di. Tö­ren­de, Ata­türk Anıtı'na çe­lenk su­nul­du, Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du, İstik­lal Marşı okun­du. Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Datça Liman Baş­ka­nı Gök­han Çağ­la­yan yaptı
Çağ­la­yan özet­le "Türk mil­le­ti ola­rak; ege­men, özgür ve ba­ğım­sız bir şe­kil­de vatan top­rak­la­rı­mı­za nasıl hük­me­de­bi­li­yor­sak, de­niz­le­ri­mi­zi de vatan top­ra­ğı sayıp aynı şe­kil­de hük­me­de­bil­me im­ka­nı­nı ka­bo­taj ka­nu­nu­na borç­lu­yuz" dedi
Kut­la­ma prog­ra­mı ise 16:50' de hudut ka­pı­sı is­ke­le­sin­den deniz şe­hit­le­ri adına çe­lenk atma ve daha sonra, Yat Li­ma­nın­da, fark­lı yaş ka­te­go­ri­le­rin­de yüzme ya­rı­şı, halat çekme ya­rış­ma­sı ve yağlı direk ya­rış­ma­sı ya­pıl­dı.
Yağlı di­rek­ten bay­rak alma ya­rı­şı va­tan­daş­lar­dan en fazla il­gi­li gören ya­rış­ma oldu.

Ye­din­ci Kez Ka­zan­dı
Yağlı di­rek­ten bay­rak alma ya­rı­şı­na çok sa­yı­da ya­rış­çı ka­tıl­dı. Yak­la­şık bir saat bo­yun­ca di­rek­te­ki bay­ra­ğı almak için mü­ca­de­le edi­len ya­rı­şın ga­li­bi, Mus­ta­fa Özer (33) oldu. Özer ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek 7'ci kez di­re­ğin ucun­da­ki bay­ra­ğı al­ma­yı ba­şar­dı.

Kut­la­ma­lar, halk oyunu gös­te­ri­si, ödül tö­re­ni ve  Ram­pa­pa kon­se­ri ile son buldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi etkinlik boyunca çay ve su ikramında bulundu.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!