s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MAYIS AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

MAYIS AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN:Datça Belediyesi olağan Mayıs ayı meclis toplantısı salı günü (02.05.2023) belediye binasında gerçekleşti. Saat 10:00 'da başlayan meclis toplantısı, gündem maddelerine geçilmeden önce, Kent Kon­se­yi Su Ça­lış­ma grubu adına Nur­can Kaya, Dün­ya­yı teh­dit eden iklim krizi ve su­suz­lu­ğa de­ğin­di. Datça' ya olan talep ve ya­pı­laş­ma­da­ki artış ne­de­niy­le Datça'yı teh­dit eden su­suz­luk so­ru­nu­na de­ği­ne­rek, Be­le­di­ye önderliğinde ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı­nı talep etti. Top­lan­tı, grup baş­kan­la­rı­nın ko­nuş­ma­sı ile devam etti.

Ak Parti ve MHP mec­lis üye­le­ri, 2023 yılı Datça Be­le­di­ye­si tekne ya­naş­ma ve bağ­la­ma ücret ta­ri­fe­si­ne % 6000'üzeri zam ya­pıl­ma­sı­na karşı çı­ka­rak ret oyu verdi. MHP grup Baş­kan ve­ki­li Ser­dar Ören, ''2022 yı­lın­da 750 TL olan ta­ri­fe, 2023 yı­lın­da 6000 TL, % 6000'in üze­rin­de artış yapılmakta. Bu kadar ol­ma­ma­lı. O yüz­den ret oyu ve­ri­yo­ruz'' dedi. Oy­la­ma so­nu­cu CHP Mec­lis üye­le­ri­nin oy çok­lu­ğu ile 2023 yılı Datça Be­le­di­ye­si tekne ya­naş­ma ve bağ­la­ma üc­re­ti­ne % 6000'ün üze­rin­de zam ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.
Top­lan­tı, Oto­park Yö­net­me­li­ği­ne göre oto­park ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­ma­yan par­sel­le­rin başka par­sel­de oto­park yeri gös­ter­me­si ile il­gi­li İmar Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si,
Be­le­di­ye Norm Kadro Cet­ve­lin­de 1 adet 1 de­re­ce­lik Afet İşleri Mü­dü­rü kad­ro­su­nun ih­da­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si,2022 yılı kesin hesap ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si, Datça Ma­hal­le­si ma­hal­li bi­lir­ki­şi se­çi­mi ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si ile sona erdi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!