s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SI­CAK­LIK­LAR MEV­SİM NOR­MAL­LE­Rİ­NİN ÜZE­RİN­DE! ''ORMAN YAN­GIN­LA­RI­NA KARŞI DU­YAR­LI VE DİK­KAT­Lİ OLA­LIM'’

SI­CAK­LIK­LAR MEV­SİM NOR­MAL­LE­Rİ­NİN ÜZE­RİN­DE! ''ORMAN YAN­GIN­LA­RI­NA KARŞI DU­YAR­LI VE DİK­KAT­Lİ OLA­LIM'’
Sebiha ARSLAN :Muğla Va­li­li­ği il ge­ne­lin­de artan sı­cak­lık­la­rın orman yan­gın­la­rı açı­sın­dan risk oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, va­tan­daş­la­rı orman yan­gın­la­rı­na karşı du­yar­lı ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı, dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­di.

Muğla Va­li­li­ği il ge­ne­lin­de artan sı­cak­lık­la­rın orman yan­gın­la­rı açı­sın­dan risk oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, va­tan­daş­la­rı orman yan­gın­la­rı­na karşı du­yar­lı ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı, dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­di.

Ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de artan sı­cak­lık­lar ve düşük nem oranı ne­de­niy­le orman yan­gı­nı ris­ki­nin üst se­vi­ye­ler­de ol­du­ğu ha­tır­la­tı­la­rak ''Va­tan­daş­la­rı­mı­zı Orman Yan­gın­la­rı­na Karşı Du­yar­lı ve Dik­kat­li Ol­ma­ya Davet Edi­yo­ruz. Me­te­oro­lo­jik de­ğer­len­dir­me­le­re göre hava sı­cak­lık­la­rı­nın hafta so­nu­na kadar 40 de­re­ce­ye kadar ar­ta­ca­ğı bil­di­ril­mek­te­dir. Bek­le­nen sıcak hava dal­ga­sı, orman yan­gın­la­rı­na karşı bi­rin­ci de­re­ce has­sas olan Muğla'da ciddi bir risk oluş­tur­mak­ta­dır. Bu ba­kım­dan orman yan­gın­la­rı­na karşı va­tan­daş­la­rı­mı­zın du­yar­lı ol­ma­la­rı büyük önem ta­şı­mak­ta­dır.

Va­tan­daş­la­rı­mı­zı Va­li­li­ği­miz­ce ya­sak­la­nan or­man­lık alan­la­ra gir­me­me­le­ri, ke­sin­lik­le anız yak­ma­ma­la­rı, bağ, bahçe ve sera te­miz­lik iş­le­rin­de ateş kul­la­nı­mın­dan ka­çın­ma­la­rı, yol ke­nar­la­rı­na yan­gı­na neden ola­bi­lecek çöp, si­ga­ra iz­ma­ri­ti vb. mad­de­le­ri bı­rak­ma­ma­la­rı, uya­rı­la­ra dik­kat et­me­le­ri ve gö­rü­len olum­suz­luk­la­rı 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi'ne ilet­me­le­ri ko­nu­sun­da du­yar­lı ve dik­kat­li ol­ma­ya davet edi­yo­ruz.

Orman yan­gı­nı ris­ki­ni azalt­mak için alı­na­cak basit ama et­ki­li ön­lem­ler, büyük fe­la­ket­le­rin önüne ge­çe­bi­lir'' 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!