Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GE­LE­NEK­SEL KAZIM YIL­MAZ İLKO­KU­LU KER­MESİ

0
İlçe­miz­de ge­le­nek­sel­le­şe­rek her yıl Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nda dü­zen­le­nen ker­mes bu yıl da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Geç­ti­ği­miz hafta sonu Cu­mar­te­si günü Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nda her yıl dü­zen­len­di­ği gibi bu yılda ker­mes dü­zen­len­di. 
Kazım Yıl­maz İlko­kul yö­ne­ti­mi ve okul aile bir­li­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len, öğ­ren­ci aile­le­ri­nin ve öğ­ret­men­le­rin des­tek­le­ri ile ger­çek­le­şen ker­mes­te öğ­ren­ci­ler çe­şit­li gös­te­ri­ler ser­gi­le­ye­rek iz­le­yen­le­rin be­ğe­ni­si­ni top­la­dı.

 Öğ­ren­ci­le­rin ser­gi­le­di­ği gös­te­ri­ler­de; folk­lor, dans,ya­rış­ma­lar, koro ve müzik din­le­ti­le­ri yer alı­yor­du. 

Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nun bah­çe­si­nin bir kısmı ker­mes ürün­le­ri­nin sa­tıl­dı­ğı tez­gah­la­ra ay­rı­lır­ken diğer kısmı ise gös­te­ri­le­rin ya­pıl­ma­sı için ay­rıl­mış­tı. 

Ker­mes­te yer alan ürün­le­rin çoğu öğ­ren­ci aile­le­ri­nin ev­le­rin­de ha­zır­la­dı­ğı ürün­ler­den olu­şu­yor­du. Bir masa da el emeği yi­ye­cek­ler yer alır­ken diğer ma­sa­lar da oyun­cak­lar, kı­ya­fet­ler, ta­kı­lar ve koz­me­tik eş­ya­la­rı yer alı­yor­du. 

Cu­mar­te­si günü ku­ru­lan halk pa­za­rı­na gelen va­tan­daş­lar Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nun bah­çe­sin­de ki tez­gah­la­ra da uğ­ra­ma­dan geç­mi­yor­du. Ge­le­nek­sel­le­şe­rek her yıl Mayıs ayı­nın ilk haf­ta­sı dü­zen­le­nen ker­me­se il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ab­dul­ka­dir Sol­maz, Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve aile­le­ri, çok sa­yı­da va­tan­daş yer alı­yor­du. 

Ser­gi­le­dik­le­ri gös­te­ri ile en­gel­li­ler haf­ta­sı­na de­ği­nen öğ­ren­ci­ler tak­di­re şayan bir şe­kil­de alkış yağ­mu­ru­na tu­tul­du­lar. 
Kötü hava şart­la­rı­na rağ­men devam eden ker­mes saat 16:00 ci­va­rın­da sona er-di.(DATÇA  HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!