Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YUNAN ADA­LA­RIN­DAN GELEN SEFER İPTAL EDİLDİ

0
İlçe­mi­ze her 15 günde bir Yunan ada­la­rın­dan gelen tu­rist ka­fi­le­si­nin bu haf­ta­da ki se­fe­ri iptal oldu.

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre Yunan ada­la­rın­dan her 15 günde bir il­çe­mi­zi zi­ya­ret eden turis ka­fi­le­si­nin bu hafta ki se­fe­ri yolcu ye­ter­siz­li­ğin­den ve hava şart­la­rın­dan do­la­yı iptal oldu. 

Rodos ve Simi ada­la­rın­dan gelen tu­rist ka­fi­le­si Cu­mar­te­si gün­le­ri olan il­çe­miz halk pa­za­rı­nı ge­ze­rek alış­ve­riş yap­ma­ya ge­li­yor­du. 
130 kişi ka­pa­si­te­li tekne ile il­çe­mi­zi zi­ya­ret eden Yunan tu­rist­ler kişi ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı ve Yu­na­nis­tan'da ki kriz se­be­bi ile bu hafta ge­le­me­dik­le­ri be­lir­til­di. 

4 Ha­zi­ran'da Yunan ada­la­rın­dan il­çe­mi­ze tek­rar se­fer­le­rin kişi ye­ter­siz­li­ği olmaz ise devam ede­ce­ği bil­di­ril­di. 

Ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan Seher Tur'un iş­let­me­ci­si Ser­dar Uslu şun­la­rı be­lirt­ti, "Rodos ve Simi ada­la­rın­dan her 15 günde bir dü­zen­le­di­ği­miz sefer bu hafta kişi ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı iptal oldu. 
Fakat bun­dan son­ra­ki se­fer­le­ri­miz­de daha fazla tu­rist ola­ca­ğı­nı 

umut edi­yo­rum. Gelen tu­rist­ler il­çe­miz eko­no­mi­si­ne ger­çek­ten büyük oran­da des­tek olu­yor. 

Cu­mar­te­si günü ger­çek­le­şen halk pa­za­rı da bun­lar­dan sa­de­ce biri. 
Devam eden haf­ta­lar da il­çe­mi­ze tu­rist ge­tir­mek için ça­ba­la­ya­ca­ğız. 4 Ha­zi­ran'da Yunan ada­la­rı Rodos ve Simi'den se­fer­ler tek­rar devam ede­cek­tir." dedi.(DATÇA  HABER)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!