Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA BELEDİYE MECLİS BAŞ­KA­NIN­DAN VA­TAN­DA­ŞA AZAR!

DATÇA BELEDİYE MECLİS BAŞ­KA­NIN­DAN VA­TAN­DA­ŞA AZAR!
Sebiha ARSLAN :Datça Belediyesi olağan Ha­zi­ran ayı Meclis toplantısı, salı (06.06.2023) günü belediye binasında gerçekleşti. Mec­lis Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gür­sel Uçar, mec­lis top­lan­tı­sı­na ka­tı­lıp söz almak is­te­yen va­tan­daş­la­rı azar­la­ması, ka­me­ra­yı ka­pat­ma­yı unu­tan ele­ma­nın dik­kat­siz­li­ği sebebiyle canlı ya­yı­na yan­sı­dı.

Top­lan­tı son­ra­sı, Özbel sa­ki­ni ol­du­ğu­nu söy­le­yen bir va­tan­daş Baş­kan'dan izin ala­rak '' 2 sene önce 8 Mart Dünya Ka­dın­lar gü­nün­de, Sevgi Yolu sonu Mer­can cafe ya­nın­da­ki alana park ya­pı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­miş­ti­niz, ne zaman ya­pı­la­ca­ğı hak­kın­da Özbel sa­kin­le­ri olarak merak edi­yo­ruz, beni elçi gön­der­di­ler '' sö­zü­ne karşı si­nir­le­nen Baş­kan Uçar '' Bu tarz is­tek­le­ri­ni­zi mec­lis­te değil başka bir gün be­le­di­ye­ye ge­le­rek söy­le­yi­niz'' dedi. De­fa­lar­ca ran­de­vu talep et­ti­ği­ni söy­le­yen kadın ''Biz sizi ara­ya­ca­ğız, siz ara­ma­yın '' de­di­ler ama ara­ma­dı­lar, ran­de­vu ver­me­di­ler. O yüz­den bu­ra­da dile ge­tir­mek is­te­dim'' dedi. Diğer 2 va­tan­da­şı da ko­nuş­tu­ğu­na ko­nuş­ma­dı­ğı­na piş­man eden baş­kan Uçar'
''Ben mec­lis­te git­tim dile ge­tir­dim. Eğer ken­di­ni­ze bunu de­dirt­mek is­ti­yor­sa­nız ga­ze­te­ci­ler çek­sin fo­toğ­ra­fı­nı­zı yaz­sın. Bu iş değil, işi­niz bu değil ar­ka­daş­lar tamam mı '' dedi.
Bir da­ha­ki mec­lis­te kim­se­ye ko­nuş­ma hakkı ver­me­ye­ce­ği­ni de söy­le­yen baş­kan' ın o an­la­rı ka­me­ra­yı ka­pat­ma­yı unu­tan ele­ma­nın dik­kat­siz­li­ği ile canlı ya­yı­na yan­sı­dı. Ön­ce­ki top­lan­tı­la­rın tü­mün­de va­tan­da­şın ko­nuş­ma­sı çe­ki­me alın­mı­yor, canlı ya­yı­na yan­sı­tıl­mı­yor­du.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!