s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK AŞKI ; Dimitrina Kovacheva (17)

31 Mart 2022, Perşembe 16:45

Mustafa ​Kemal'e "Benim en içten duy­gu­la­rım Bul­ga­ris­tan'da kal­mış­tır." de­dir­tecek kadar büyük olan bu aşkı, bir Bul­gar ya­za­rın ka­le­min­den din­le­me­ye devam ede­lim..
"...​Mustafa Kemal Ko­vac­hev'lerin evin­den ev­li­lik­le il­gi­li kesin bir söz ala­ma­dan ay­rı­lır.
Onun ar­dın­dan aile top­la­nır. Her­kes coş­kuy­la do­lu­dur.​An­ney­le aile­nin diğer üye­le­ri Di­mit­ri­na' nın uzağa git­me­sin­den ba­ba­nın duy­du­ğu kay­gı­yı pay­laş­mak­ta­dır­lar..
Di­mit­ri­na aile­nin bu kay­gı­sı­nı da­ğıt­mak ister ama her şey alın ya­zı­sı­na bağ­lı­dır..
...​Ge­li­şen başka başka olay­lar Ko­vac­hev aile­si­nin ka­ra­rı­nı olum­suz yönde et­ki­ler..."
"...​Sofya Bü­yü­kel­çi­si A.​Fethi (Okyar) müş­te­rek dost­la­rı Dimo Akçov'u Raco Pet­rov'a kı­zı­nı is­te­me­ye gön­de­rir.
Raco Pet­rov'un ce­va­bı çok sert­tir..

-KI­ZI­MI BİR TÜRK'E VER­MEK­TEN­SE KESERİM DAHA İYİ..."
(Sü­recek)
Kay­nak :
Umut­suz bir aşkın öy­kü­sü
Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va


Okunma Sayısı: 2931

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.