Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Datçalılar olarak hepimize soruyorum: Biz bunlara mı kaldık? SAYIŞTAY RAPORUNDA DATÇA BELEDİYESİ

20 Kasım 2023, Pazartesi 18:21
Datçalılar olarak hepimize soruyorum: Biz bunlara mı kaldık? SAYIŞTAY RAPORUNDA DATÇA BELEDİYESİ

Kasım 2019 ayında yayınlanan Datça Belediyesi 2018 yılı Sayıştay denetim raporunu inceleme fırsatım oldu. Hani savunma hep şöyledir, biz muhalefetiz para vermiyorlar, önümüze engel çıkarıyorlar. Raporu size aşağıda kısaca özetliyorum, bakalım durum aynen dedikleri gibi mi?

Bulgu listesi B. Bendi, denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler;

1.    Bina ve Arsa Emlak Vergisi Matrahının Hatalı Hesaplanması ve Buna Bağlı Olarak İdarenin Gelir Kaybına Uğraması (Gelir Kaybı)
2.    Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları 
3.    İşyerlerine İşyeri Açma Ruhsatına Aykırı Olarak Açık veya Kapalı Kullanım Alanları İlave Edilmesi ve Belirtilen Alanlar İçin İdarece Mevzuata Uygun İşlem Tesis Edilmemesi 
4.    İlçe Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Bazı Park ve Yol Aydınlatma Elektrik Abone Gruplarının Aydınlatma Grubu Yerine Ticarethane Grubu Olarak Tarifelendirilmesi 
5.    Asansör Muayene Kuruluşunca Tahsil Edilen Periyodik Kontrol Ücreti Üzerinden Alınması Gereken İdare Payının Alınmaması (Gelir Kaybı)
6.    İmar Planında Kamu Ortak Kullanımı İçin Ayrılmış Olan Alanların Özel Konutlar Tarafından İşgal Edilerek Kullanılmasına Rağmen İdarece Ecrimisil Alınmaması ve Tahliye İşlemi Başlatılmaması (Gelir Kaybı)
7.    Kiraya Verilen İşletme Haklarından KDV Alınmaması (Hazinenin gelir kaybı)
8.    Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Belirlenmemesi ve Herhangi Bir Tahsilatın Yapılmaması (Gelir Kaybı)
9.    Gecekondu Fonuna Toplanan Paraların Gelir Hesabına Özel Gelir Olarak   kaydedilmemesi ve Cari Harcamalarda Kullanılması 
10.    Sözleşmeli Personele Ödenen Sosyal Denge Tazminatının Prime Esas Kazanca Dahil Edilmemesi
11.    İdarenin Bütçe Vergi Gelirleri Payından İLKBANK AŞ Tarafından Ortaklık Payı Olarak Kesilen Tutarın Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Muhasebeleştirilmemesi 
12.    Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ile Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında İzlenmemesi 
13.    İdarece Ödenen Güvence Bedellerinin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına Kaydedilmek Yerine Doğrudan Giderleştirilmesi 
14.    Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi 
15.    Avans Niteliğindeki Harcırah Ödemelerinin İş Avans ve Kredileri Hesabında Takip Edilmesi 
16.    Tahakkuk Etmiş Olan İdare Gelirlerinde Tahsilat Oranlarının Düşük Düzeyde Kalması (Gelir Kaybı)
17.    Mahkeme İlamlarında İdare Lehine Hükmedilen Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Tahsilat İşlemlerinin Takip Edilmemesi (Gelir Kaybı)
18.    Zabıta Müdürlüğüne Yapılan Atamanın Mevzuata Aykırı Olması 
19.    İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması
20.    Mevzuatında Belirtilen Sınırı Aşan İdare Borçlanmaları İçin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İzin Alınmaması
21.    Tüketim Malzemelerinin Muhafazası İçin Ambar Kurulmaması Nedeniyle, Alımı Yapılan Taşınırların Aynı Gün İçinde Giderleştirilmesi
22.    Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi

Sayıştay  açıklamasında; “2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde; 2018 yılı sonu itibarı ile toplam 19.724.153,57 TL gelir tahakkuk ettirildiği, 2018 yılı içinde toplam tahakkukun, 9.860.256,37 TL'sinin tahsil edildiği, 2019 yılına 9.843.909,22 TL tahakkuk artığı devredildiği ve idarenin tahsilat oranının % 50'de kaldığı anlaşılmıştır. Tahsilat oranlarının düşük düzeyde bulunması idarenin tahsilat sürecinde sıkıntı içerisinde bulunduğunu göstermektedir.” ifadesine yer vermiştir.

Ayrıca 2018 yılı faaliyet sonuçları toplamı (-) 2.783.399,74 olarak gerçekleşmiştir. Yani Belediye (-) 2.783.399,74 TL zarardadır.

2019 yılına 9.843.909,22 TL tahakkuk artığı devredildiği ve İdarenin tahsilat oranının % 50'de kaldığı göz önüne alınırsa, sadece alacaklarını tahsil etse kurumun kar edeceği ortadadır. Sayıştay kısaca diyor ki, sen alacaklarını tahsil etmemişsin üstelik tahsil etme girişiminde dahi bulunmamışsın tabiki zarar edersin. Buyrun burdan yakın…

Belediye yönetimi yaptığı basit hatalarla idarenin gelir kaybına uğramasına yol açmış. 

A.    Bina ve arsa emlak vergisi matrahını hatalı hesaplamışlar, 
B.    Kamu idaresinin periyodik bakımını yapmak için protokol yaptığı asansör şirketinden alınması gereken periyodik kontrol ücretini tahsil etmemişler, 
C.    Ecrimisil alınması gereken yerlerden almamışlar (ecrimisil alınması gereken yer olarak yaklaşık 38,5 dönüm belirlenmiş), 
D.    Datça Belediyesi mücavir alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerine belediye gelir tarifesinde yer verilmemiş ve dolayısıyla da söz konusu gelir kaleminin takip ve tahsilini yapmamışlar, 
E.    İdare lehine sonuçlanan mahkeme ilamlarında idare lehine takdir edilen avukat vekalet ücretlerinin tahakkuk ve tahsilatlarını yapmamışlar.

Bakın Belediye hiç bir şey yapmasın, kazanç getirici ne bir yatırım ne bir proje, işletme vs. sadece otursunlar binanın içindeki işlerini yapsınlar kurumun zarar etmesi mümkün değil! Hal böyleyken kurumu zarar ettirmek gerçekten büyük bir yeteneksizlik gerektiriyor, yönetememe halini ortaya koyuyor. Liyakatsiz atamalar, işletme ruhsatı olmadan çalışan yerler, ecrimisil alımlarında yapılan fanatizm ve diğer konular…

Datçalılar olarak hepimize soruyorum: 
Biz bunlara mı kaldık? 
Yazık…


Okunma Sayısı: 3516

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.