.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

BELEDİYE BAŞ­KAN ADA­YI­MIZ

20 Ocak 2023, Cuma 11:24
BELEDİYE BAŞ­KAN ADA­YI­MIZ

-Sin­yor Günay.-
Yerli ve ya­ban­cı basın men­sup­la­rı­na ver­di­ği de­meç­te
Dat­ça­mı­zın so­run­la­rı­na ve bun­la­rın hal ça­re­le­ri­ne
de­ğin­di ve şöyle bu­yur­du..
--Mer­kez, İskele ma­hal­le­sin­de­ki K u m l u k plajı
fi­ilen işgal al­tın­da olup, halk bu­ra­da de­ni­ze gi­re­mi­yor..
bu iş­ga­le son verip bu güzel pla­jı­mı­zı halka aça­ca­ğız.
Bir basın men­su­bu­nun
--Se­çil­di­ği­niz tak­tir­de bunu nasıl ba­şa­ra­cak­sı­nız.?
so­ru­su üze­ri­ne çok si­nir­le­nen Sin­yor Günay..
şöyle cevap verdi..
--Kar­de­şim sen ne di­yor­sun.. ? Biz DATEP'iz Datça tah­ta­sı ek­sik­ler par­ti­si­yiz.. Çö­ze­me­ye­ce­ği­miz sorun yok..
Evvel allah.. ça­re­ler tü­ken­mez..
Dat­ça­nın so­run­la­rı zaten
arap sa­çı­na dön­müş.. Datça zaten bat­mış..?Satılmış..
En iyi çözüm Datça'yı top­tan ihale ile sat­mak..
pa­ra­yı basan dü­dü­ğü de çalar.. so­run­la­rı da çözer..
Alan adam dü­şün­sün..
Ame­ri­ka ile, Rusya zaten şim­di­den Datça'ya talip,
Çin'i de dev­re­ye so­ka­bi­lir­sek .malı gö­tü­rü­rüz.
Benim gön­lüm Ame­ri­ka­dan yana..
Baş­kan B i d e n zaten can dostum..?Onun da bizim gibi tah­ta­sı eksik..
"Fa­ki­rin başı ucun­da ola­ca­ğı­na
Zen­gi­nin ayağı ucun­da ol.." dedi..
Et­ra­fı­na top­la­nan tah­ta­sı eksik par­ti­li­ler
ken­di­si­ni çıl­gın­lar gibi al­kış­la­dı­lar
ve şöyle slo­gan at­tı­lar..
"En büyük baş­kan bizim baş­kan..
Dat­ça­yı ya­pa­cak sil baş­tan..”


Okunma Sayısı: 75

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.