s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KO­LAY­CI­LI­ĞA GEREK YOK

20 Temmuz 2023, Perşembe 16:25

Doğa tem­bel­dir ko­lay­cı­lı­ğı seçer, su tem­bel­dir yu­ka­rı değil aşağı akar, ça­lış­ma­yan iş­le­mez. Do­ğa­nın te­me­li­dir
24 sa­at­tir Datça'da su yok,
Elektrik yok
Oysa ayni top­rak­lar­da
3600 yıl önce Hat­tu­sa' da elekt­rik yoktu
Su akıyor­du,
2500 yıl önce Perge'de elekt­rik yoktu
Su akıyor­du
Uzağa git­me­ye­lim
1700 yıl önce Kni­dos'­ta elekt­rik yoktu
Su akı­yor­du
Bu gün Datça yarım ada­sın­da 24 sa­at­tir elekt­rik yok
Su da yok
Sorun belli 2001 özel­les­tir­me­le­ri ve Ne­oli­be­ra­lizm uy­gu­la­ma­la­rı
Oysa elekt­rik ol­ma­dan ­da su­yu­mu­zun ak­ma­sı ge­rek­mez mi?
Yarın dep­rem olsa,
Doğal afet olsa,
Savaş olsa elekt­rik ne­re­de diye su mu bek­le­ye­ce­giz?
Halk ola­rak yerel yö­ne­tim­le­re halk­tan yana yö­ne­ti­ci­le­ri seçme za­ma­nı değil mi?
On­la­rı doğru se­çer­sek
Ne elekt­ri­ği­miz
Ne de su­yu­muz ke­si­lir
Geç kal­mış de­ği­liz
Güç siz­le­rin­dir
Haydi doğ­ru­yu bu­la­lım
Ya­şa­na­sı kent­le­ri ya­ra­ta­lım
Say­gıla­rım­la
17/07/23
 


Okunma Sayısı: 2613

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.