s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIN­DI­LI DİLBER TEY­ZENİN KEDİSİ (SON)

01 Temmuz 2022, Cuma 13:27

- Dil­ber Teyze, "Ben il­ko­ku­lu doğup bü­yü­dü­ğüm - Ömer ağa - evin­de oku­dum " de­di­niz.. Bu nasıl oldu..?
--Be­nim il­ko­ku­la baş­la­dı­ğım yıl­lar­da Sındı kö­yün­de il­ko­kul yoktu.. Kö­yü­müz Yaka kö­yü­ne bağ­lıy­dı.. İlko­kul bir, iki üçü Çeşme kö­yün­de­ki ilk­o­kul­da oku­duk.. Aya­ğı­mız­da nalın ,yağ­mur çamur ,sıcak mıcak de­me­den ,kö­yü­müz ço­cuk­la­rı top­la­nır, yayan ola­rak okula gelir gi­der­dik..
-- Son­ra kö­yü­müz­de okul açı­la­cak, okul bi­na­sı ya­pı­la­cak de­di­ler..​Oku­lun ya­pı­mı­na baş­lan­dı.. Rah­met­li baba­cı­ğım, ço­cuk­la­rı bu çi­le­den kur­tar­mak için evi­mi­zi il­ko­kul ola­rak verdi. Biz başka bir eve ta­şın­dık..
Doğup bü­yü­dü­ğüm ev, oku­lu­muz oldu.. İlko­kul dördü beşi bu­ra­da oku­dum..​Sonra okul bi­na­sı ya­pıl­dı.. Okul oraya ta­şın­dı..
Kö­yü­müz de ga­li­ba 1957 yı­lın­da Yaka kö­yün­den ay­rı­lıp, müs­ta­kil köy oldu..
11-12 yaş­la­rın­day­ken okulu bi­tir­dim. Beni dayım, Rah­met­li sağ­lık me­mu­ru Fevzi Din­çe­riş ya­nı­na aldı..​On­lar­la bir­lik­te Kız­lan kö­yün­de ya­şa­dım..​Bu­ra­da bü­yü­yüp ser­pil­dim..
--Son­ra yavru iken bulup sa­hip­len­di­ği­niz, bü­yüt­tü­ğü­nüz, ba­ba­nı­zı baba, ana­nı­zı ana ,siz­le­ri kar­deş bilen ke­di­ni­ze(vaşak) ne oldu..?
--Hiç sorma ev­la­dım .. hiç...​Yağmur­lu, fır­tı­na­lı bir kış ge­ce­si evi­mi­ze ya­na­şan dişi bir va­şa­ğın pe­şi­ne ta­kıl­mış. Sevki tabii (iç­gü­dü) le­ri­nin esiri olmuş..​as­lı­na dön­müş..
Kim bilir..? Belki nur topu gibi ço­cuk­la­rı da ol­muş­tur.. (son)

 


Okunma Sayısı: 2312

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.