Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YAZ­MAK, YA­ZIL­MAK,YAZ­DIR­MAK

13 Aralık 2019, Cuma 10:52

Ga­ze­te ya­za­rı o, YAZ­MAK onun işi,
 yıl­lar­dır yazar hemen her tel­den,
 her yaz­dı­ğı sa­tır­da alın teri,
 duy­gu­la­rı, iç­ten­li­ği, sa­mi­mi­ye­ti,
 si­te­mi, sev­gi­si, bazen de öf­ke­si,
 pay­la­şır hep bun­la­rı biz­ler­le.

Mes­le­ği­nin en gu­rur­lu yan­la­rın­dan biri de
kuş­ku­suz ül­ke­si için üre­ti­yor ol­ma­sı,
ile­ri­ye, gel­mi­şe, geç­mi­şe dönük
im­za­lar bı­ra­kı­yor
 ve bı­ra­ka­cak ol­ma­sı.

Yıl­lar­dır ya­zı­yor ama, tah­min et­mez­di hiç
 bir­ gün ona da ya­zı­la­ca­ğı­nı
bir güzel insan ta­ra­fın­dan,
hem de o kadar güzel ve an­lam­lı.
Me­ğer­se ne gü­zel­miş YA­ZIL­MAK....

Peki bu güzel insan
 hep ya­zar­mıy­mış ha­ya­tı bo­yun­ca?,
 yok canım eli kalem tu­tar­mış ama
güzel bir yazı yaz­ma­yı bırak,
yaz­maz­mış hiç­ bir­şey,
alış­ve­riş lis­te­sin­den başka.

 İşte ilham de­ni­len şey bu,
alman lazım ki onu,
şah­baz­ken şah olmak,
 sa­de­ce kalem tu­tar­ken,
 bir yazar olmak için.
 Eee nasıl gel­miş bu ilham peki?
 Ga­ze­te­ci­nin ken­di­siy­miş,
o il­ha­mın kay­na­ğı, ama hem de
 inan­ma­sıy­mış ona, be­ğen­me­siy­miş
o güzel in­sa­nın ya­zı­la­rı­nı.

Eli kalem tut­mak­tan başka
 ma­ri­fe­ti ol­ma­yan o güzel insan,
olmuş şah­baz­ken şah,
ama ola­ma­mış yine de ke­sin­lik­le sen­siz,
senin ona il­ha­mın ol­ma­dan.
Yani ona bir­şey YAZ­DIR­MAK
olmuş sen ve senin il­ha­mın­la,
yap­mış onu bir yazar,
hem de hiç yok­tan,
ve de oku­nu­lan, hatta be­ğe­ni­len.

07.12.2019


Okunma Sayısı: 1730

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.