Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DAT­ÇA­LI EŞ­ŞEK­LER­LE RÖ­POR­TAJ (7)

29 Ağustos 2022, Pazartesi 12:01

Allah o gün­le­ri bir daha gös­ter­me­sin..​Ala­va­ra' da eş­şek­ler ara­sın­da­ki hali pe­ri­şa­n ger­çek­ten ber­bat­tı..
Lider kır eş­şe­ğin çif­te­si­ni ye­dik­ten sonra ot­la­rın üze­ri­ne uzan­mış ölü tak­li­di ya­pı­yor­dum ama bin­ler­ce yıl sonra akıl­la­rı baş­la­rı­na gelen eş­şek­ler yut­ma­mış­lar­dı.
.Hele hele eş­şek­le­rin kralı hiç yut­ma­mış­tı..
Her top­lum­da iyi­lik me­lek­le­ri var­dır..​Kadir kıy­met bil­mez insan oğul­la­rı ta­ra­fın­dan iti­lip ka­kı­lan me­lek­ler..Eş­şek­le­rin için­de de vardı elbet bu tür ena­yi­ler..
Biri genç biri yaşlı, kibar ta­vır­lı , masum ba­kış­lı ,nur yüzlü iki eşşek hemen yanı ba­şı­ma gelip el­le­ri­mi ayak­la­rı­mı oğuş­tur­ma­ya, bur­nu­ma ko­lon­ya kok­lat­ma­ya, ıslak men­dil­le yü­zü­mü sil­me­ye baş­la­dı­lar..
Lider eşşek yine yaptı ya­pa­ca­ğı­nı..
--Çe­ki­lin ora­dan.. bu in­sa­no­ğul­la­rı bon­kör değil nan­kör­dür..* İyi in­san­la­ra e n a y i gö­züy­le ba­kar­lar. Bı­ra­kın bu he­ri­fi.. Ne hali varsa gör­sün..​Gebere­cek­se ge­ber­sin..​Zaten entel miy­miş.. Dan­tel miy­miş.. ​Ney­miş...? Pek mak­bül bi­ri­ne ben­ze­mi­yor..
Yar­dı­ma koşan yaşlı başlı eşşek sert çıktı..
--Bu­da Al­la­h'ın kulu..​Biz ge­re­ke­ni ya­pa­lım.. eş­şek­lik bizde kal­sın..​Halik bil­mez­se balik bilir..
Lider eşşek bo­zu­lur gibi oldu..
--.​Bu in­sa­no­ğul­la­rı­nın dil­le­rin­den dü­şür­me­di­ği bir laf var­dır..
"Hiç bir iyi­lik ce­za­sız kal­maz..".
Ben­den söy­le­me­si .. Ne ha­li­niz varsa görün.
.Bunca ha­ka­re­te , aşa­ğı­lan­ma­ya daha fazla da­ya­na­maz­dım..
Bir­den bire ayağa fır­la­dım..​Her ­şe­yi göze al­mış­tım..
Ver­yan­sın ettim..
--Ulan eş­şe­oğ­lu  eş­şek­ler..​Son­ra­dan görme, ka­tır­dan dön­me­ler.. Köle ruhlu şı­ma­rık­lar..
Daha düne kadar bizim ku­lu­muz kö­le­miz­di­niz...​Siz öz­gür­lü­ğü haz­me­de­me­miş­si­niz..​Ataları­mız size az bile et­miş­ler..​Ne ya­pa­cak­sa­nız yapın ulan.. Çif­tey­le mi öl­dü­re­cek­si­niz..? tep­mey­le mi öl­dü­re­cek­si­niz..? eli­niz­den ge­le­ni ar­ka­nı­za go­ma­yın... Eş­şe­oğ­lu eş­şek­ler..
-E ş ş e k - h o ş -l a f -t a n - ne -a n l a r .?**
Zı­va­na­dan çık­mış­tım..(sü­recek)
*Nan­kör : Fars­ça -n a n : E k m e k
**Aslı " H o ş -l a f " mış..
"Eşşek ho­şaf­tan ne anlar..? " yan­lış­mış..


Okunma Sayısı: 2085

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.