Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SI­NIR­LAR

28 Nisan 2022, Perşembe 17:28

Hayat ge­len­ler gi­den­ler­le dolu,
Ar­ka­daş, dost, sev­gi­li,
Bir­den önüne çıkar,
Rahat, ko­nuş­kan, cil­ve­li,
İçin ısı­nır,
İlha­mın olur,
Yaz­maz­ken yazar,
Çiz­mez­ken res­sam olur­sun,
Sö­zü­nü esir­ge­mez,
Doğ­ru­lar­dan kaç­maz,
Kork­maz,
Ay­rı­ca sarı inat,
Bir yıl geçti ara­dan der­sin,
Gel kut­la­ya­lım, yi­ye­lim, içe­lim, ge­ze­lim der­sin,
Hep­si­ne olur der, se­vi­nir­sin,
Ama bir­den ba­ha­ne­ler baş­lar, O tek tek ola­maz­lar,
Sonra dü­şün­dük­çe an­lar­sın,
Dönüm nok­ta­sı gel­miş­tir,
Bul­muş­tur o asıl ara­dı­ğı­nı,
Işim yoğun, ko­ro­na, her an git­mem ge­re­ke­bi­lir gibi laf­lar,
Meğer asıl neden baş­kay­mış, an­lar­sın,
Olsun sen sa­de­ce dost­sun, ar­ka­daş­sın,
O kişi ayrı, çok özel,
Sana o olmaz, bu olmaz onun­la tabii artık, An­lar­sın ki yo­ğun­lu­ğu art­mış­tır,
İştir güya hep, ama sırf o olur mu?
Boş­tur hep ça­ba­la­rın,
Yaz tah­ta­ya, bekle sı­ra­nı,
Ne sor­dun, ne is­te­din,
Sonra sen bile unu­tur­sun,
İlham ve­ri­yor mu hala?
Elbet ama sana değil artık,
Peki nasıl ya­za­ca­ğım ben?
Ya­za­maz­sın kolay kolay,
Bir kedi bile çi­ze­mez­sin artık,
Kabul et, sen sa­de­ce ar­ka­daş­tın,
O ise sı­nır­la­rı koyan. Bana yaz­maz­sın artık dedim, O kesin deyip, ama bir de çak­tır­ma sen de diyor,
Gel de umut­lan,
Yok canım,
Sa­ati­mi kur­dum, tik tak, tik tak, tik tak,
Ga­li­ba sa­atim de artık il­ham­sız, ne­den­se hu­zur­suz,
Hız­lan­dı git­tik­çe,
Hayra almet değil hiç,
Ba­ka­lım ne zaman du­ra­cak ta­ma­men?
Hayat bu, biri gelir yeni sı­nır­la­rı koyar,
Anı­lar­da kalır o özel dost­luk­lar, ar­ka­daş­lık­lar, O sev­gi­li ile ge­mi­ye,
Ar­ka­daş olan ise fi­li­ka­ya,
So­nun­da belki de pat­lak las­tik bota. Bir dev­rin sonu mu ge­li­yor acaba?
Yoksa geldi de ben mi hala ümit bes­li­yo­rum? Adı Ser­tap'tı, Şe­la­le­ler gibi coşar akar­dı, Artık Serap di­yo­rum ona, Sanki çöl­de­yim, Gi­di­yo­rum ama yok bir damla su, Yok bir yaşam ik­si­ri. Bat­sın bu dünya di­yo­rum,
Hem dünya bat­mı­yor,
Hem de ben alı­şa­mı­yo­rum.
                21.04.2022


Okunma Sayısı: 3199

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.