s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ADIM ADIM.. D A T Ç A

16 Aralık 2022, Cuma 11:17

Kni­dos'ta kum zam­bak­la­rı ile oy­na­şı­yor ve kok­la­şı­yor­dum..
Kni­dos Af­ro­di­t'ini 
dünya in­san­lı­ğı­nı Kni­dos'a bal arı­la­rı gibi çeken
bu­run­la­rı çıl­dır­tan,
es­rar­lı ko­ku­la­rı­nı halen daha et­ra­fa sa­çı­yor­lar..
"Biz Kni­dos Af­ro­di­ti'yiz,
Biz D o r y a 'yız. D a t z i a 'yız
S t a d i a 'yız, D a d y a 'yız..
D a t ç a 'yız..
der gibi dün­ya­ya mey­dan okur­ca­sı­na
efe­le­nip, dik­le­nip,
göğe doğru yük­sel­me­ye ça­lı­şı­yor­lar­dı..
Onlar bizim gibi çakma Dat­ça­lı de­ğil­ler­di...
Ya­ra­dı­lış­tan beri bu­ra­la­rın çi­çe­ğiy­di..
Öy­le­si­ne bir koku, ra­yi­ha, aroma sa­çı­yor­lar­dı ki..
Arı­lar dahi komp­lek­se, aşa­ğı­lık duy­gu­su­na ka­pı­lıp
yan­la­rı­na ya­na­şa­mı­yor­lar­dı..
Gü­ne­şin doğ­du­ğu yer (Ana­to­lia) de
mef­tu­nu, mec­nu­nu ol­du­ğu Kni­dos'ta
İlk defa ka­ra­ya ayak basan
Büyük Roma im­pa­ra­to­ru
J ü l - S e z a r (Ju­li­us Ca­esar) dahi on­la­ra kı­ya­ma­mış,
üzer­le­ri­ne ba­sa­ma­mış,
sap­la­rın­dan tutup ko­pa­ra­ma­mış.
Sa­de­ce ve sa­de­ce..
kok­la­mış... kok­la­mış.. kok­la­mış­tı..
Biz - v a n d a l l a r ..
Bı­ra­kın sa­pı­nı, çi­çe­ği­ni..
Tü­rü­nün tü­mü­nün ka­fa­sı­nı
k o p a r t m a k l a - m e ş g u l ..
v e - m e ş h u r u z ..


Okunma Sayısı: 237

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.