s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BÖ­LÜK-PÖR­ÇÜK- D A T Ç A (2) -YA­ZI­LI -SÖZ­LÜ KAY­NAK­LAR­DA

29 Kasım 2021, Pazartesi 17:02

Dedik yaa.. Bu yazı di­zi­si bö­lük- pör­çük ola­cak..​Bir Hanya'dan bir Yanya'dan..(Konya değil..)
Antik çağ kay­nak­la­rı­nı ,kut­sal ki­tap­la­rı, Mi­to­lo­jik des­tan­la­rı, ef­sa­ne­le­ri , hemen hep­si­ni kar­man çor­man edip, Bu atsan atıl­maz-sat­san sa­tıl­maz ya­rı­ma­da­nın inini di­bi­ni araş­tı­ra­ca­ğız, gel­mi­şi­ni geç­mi­şi­ni tepe tak­lak ede­ce­ğiz de..
Hele bir Bod­rum ol­du­ğu kadar, Datça aşığı da olan rah­met­li Ha­li­kar­nas ba­lık­çı­sı­na kulak ve­re­lim...​An­la­tım enfes.*..
"...Dün­ya­nın meç­hul bir yeri kal­ma­dı der­ler..​Ana­do­lu'da KNİDOS adlı bir yer var­dır..​Ora­sı­nı malum say­mak abar­tı olur..​Kni­dos'a ara sıra ba­lık­çı­lar uğ­rar­mış....​Bir ta­ne­si an­la­tı­yor­du..".
"..​Bu de­ni­ze Ege ya da Ar­şi­pel denir..​Ege ola­ğan ar­zu­la­rı uyan­dı­ran bir deniz de­ğil­dir...​Neden dün­ya­nın yedi ha­ri­ka­sın­dan dördü beşi ege kı­yı­la­rın­da gün gör­dü­ler de başka yer­ler­de yük­sel­me­di­ler.."
"... Kni­dos'a gi­rer­ken ka­yı­ğın sa­ğın­dan so­lun­dan bin­ler­ce uçan balık (exe­cet-bir tür kır­lan­gıç ba­lı­ğı) de­niz­den ha­va­ya fır­lı­yor­du..​Bu ek­va­tor ba­lık­la­rı­nın Datça kı­yı­la­rın­da bu­lu­nu­şu ik­li­min bu­ra­da ne kadar tatlı ol­du­ğu­nu gös­te­rir. "
"...İKLİM DATÇA'DA TAM İNSAN BO­YUN­DA­DIR..​SI­CA­ĞI DA SO­ĞU­ĞU DA İNSAN TA­HAM­MÜ­LÜ­NÜ AŞMAZ...İKLİMİ PAL­TOY­LA, SO­BAY­LA YA DA YEL­PA­ZEY­LE DÜ­ZELT­ME­YE GEREK YOK­TUR.."( sü­recek)
*Kay­nak. ; Ege'den de­ni­ze bı­ra­kıl­mış bir çiçek.                                     -Ha­li­kar­nas ba­lık­çı­sı


Okunma Sayısı: 460

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.