s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MUĞLA ATATÜRK HEYKELİ'MİZİN ÖYKÜSÜ (1)

30 Mayıs 2024, Perşembe 19:31
MUĞLA ATATÜRK HEYKELİ'MİZİN ÖYKÜSÜ (1)

İpe sapa gel­mez söy­len­ti­ler var hey­ke­li­miz hak­kın­da. Güya Muğ­la­lı­lar Kur­tu­luş Sa­va­şı'nda gev­şek dav­ran­mış­lar da, Kur­tu­luş Sa­va­şı'na kat­kı­da bu­lun­ma­mış­lar da, Ata­türk'ümüz bu ne­den­le "Benim Muğla'ya hey­ke­li­mi di­ke­cek­se­niz sır­tım şehre dönük olsun!" demiş de... v.s. v.s... Eli­miz­de bir tomar Datça Ku­va­yı Mil­li­ye ka­yıt­la­rı, bel­ge­le­ri, karar def­ter­le­ri, ya­zış­ma asıl­la­rı var. O za­man­lar Mar­ma­ris ka­za­sı­na bağlı küçük bir na­hi­ye gö­rü­nü­mün­de olan Datça'mızda ata­la­rı­mız, Kur­tu­luş Sa­va­şı'na öyle fe­da­kar­ca kat­kı­lar­da bu­lun­muş­lar, cep­he­ler­de öyle canla başla sa­vaş­mış­lar ki, şe­hit­le­ri­miz belli, ga­zi­le­ri­miz belli, yap­tı­ğı­mız maddi ma­ne­vi yar­dım­lar liste liste belli. Merak eden­ler, rah­met­li ga­ze­te­ci yazar Ünal Tür­keş abi­mı­zın "Dat­ça-Re­şa­di­ye Ku­va­yı Mil­li­ye’ si" adlı ki­ta­bı­nı ka­rış­tır­sın­lar. Bu kayıt ve bel­ge­ler dahi, Muğ­la­lı­lar ola­rak biz­le­ri ak­la­mak için ye­ter­li. Ak­si­ni iddia ede­nin bir yer­le­ri­ne bun­la­rı çu­val­dız gibi ba­tı­rır, gö­zü­ne arı iğ­ne­si gibi so­ka­rız. Neyse, ko­nu­muz bu değil. 1937'de açı­lı­şı ya­pı­lan Muğla Ata­türk Hey­ke­li'nin ya­pı­lış öy­kü­sü­nü bir de rah­met­li Ha­li­kar­nas Ba­lık­çı­sı Cevat Şakir'den din­le­ye­lim is­te­dik. Sadi Borak'ın "Bir Du­ruş­ma­nın Öy­kü­sü" adlı ki­ta­bın­dan, rah­met­li Ha­li­kar­nas Ba­lık­çı­sı'nın ağ­zın­dan ke­li­me­si ke­li­me­si­ne ak­ta­rı­yo­rum: "...?Tak­sim Anıtı'nın mer­mer­le­ri İtalya'dan ge­tir­til­miş­ti. Yalan ol­ma­sın ama ga­li­ba o mer­mer­ler­den her biri üç bin li­ra­ya mal ol­muş­tu. ...?Recai Gü­re­li Muğla'da vali iken -ki çok ça­lış­kan ve imar­cı va­li­ler­den bi­riy­di- Muğla'da bir Ata­türk Anıtı yap­tır­mak is­te­di­ği­ni, mer­mer­le­ri de İtalya'dan ge­tir­te­ce­ği­ni duy­muş­tum. Yıl 1936..." (sü­recek)


Okunma Sayısı: 155

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.