Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIN­DI­LI DİLBER TEY­ZENİN KEDİSİ (3)

17 Haziran 2022, Cuma 12:44

-Dil­ber teyze biraz da ev­cil­leş­tir­di­ği­niz Vaşak'tan bah­set ba­ka­lım.
"... 7-8 yaş­la­rın­day­dım. Dedem öl­dük­ten sonra evi­mi­zi terk etti. Bir­kaç defa de­de­min me­za­rı ba­şın­da gö­ren­ler olmuş..​Uzun müd­det gö­rün­me­di eve-ba­ğa uğ­ra­maz oldu.. "
".. Gün­ler­den bir gece ..​Or­ta­lık yağ­mur­dan ,fır­tı­na­dan ala­vı­cı­rık-toz duman..Fır­tı­na or­ta­lı­ğı silip sü­pü­rü­yor..Şim­şek­ler çakıp du­ru­yor, or­ta­lı­ğı sel­ler gö­tü­rü­yor..​Bende ya­ta­ğı­ma uzan­mış, evi­mi­zin bah­çe­ye bakan pen­ce­re­si­nin per­de­si­ni ara­la­mış, ürkek göz­ler­le         dı­şa­rı­da olup bi­ten­le­ri göz­lü­yor, iz­li­yo­rum....
Ani bir şim­şe­ğin pırıl pırıl par­lat­tı­ğı zey­tin ağa­cı­nın al­tı­na tü­ne­miş göz­le­ri şim­şek şim­şek ke­di­mi­zi görür gibi oldum.. Hatta emi­nim oydu..​Se­pet­ten bo­şa­nan yağ­mur­dan Şım­şı­rık (sı­rıl­sık­lam) olmuş, pen­ce­re­me gö­zü­nü dik­miş­ti.."
".. Asa­le­ti­ni, onu­ru­nu asla kay­bet­me­miş yar­dım di­le­yen masum ba­kış­la­rın­dan o kadar et­ki­len­dim ki ...
Yağ­mur çamur de­me­dim ,na­lın­la­rı­mı   aya­ğı­ma ge­çi­rip dı­şa­rı fır­la­dım..​Bi­raz­cık ağır­laş­mış vahşi ke­di­mi­zi ku­cak­la­dı­ğım gibi evi­mi­zin al­tın­da­ki de­po­nun kuytu bir kö­şe­si­ne yer­leş­tir­dim. Du­var­da asılı kıl heybe ile sarıp sar­ma­la­dım.."
"....Üşü­me­si tit­re­me­si nor­mal­di.. Biz onu ev­cil­leş­tir­me­ye ça­lı­şır­ken doğal ya­şa­mın­dan, or­ta­mın­dan ko­par­mış­tık..
"..Öyle bir ku­cak­laş­tık ki...O çocuk,ben çocuk..​Masum masum..özlem özlem     ba­kış­tık.."
(sü­recek)


Okunma Sayısı: 2356

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.