Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BANA DATÇA mı GERİ VERİN.

10 Eylül 2020, Perşembe 17:28

 

BU yıl, dün­ya­nın, ül­ke­mi­zin büyük so­ru­nu CO­RO­NA VİRÜS yü­zün­den ko­ca­man bir kışı ve yaz mev­si­mi­ni sa­bır­la, te­dir­gin, korku için­de ge­çi­rir­ken he­pi­mi­zin ha­yat­la­rın­da başka üzün­tü­ler ra­hat­sız­lık­lar­da ya­şan­dı.
VE EYLÜL geldi.
HANİ şu 1.günü doğum günüm olan, son­ba­ha­rın ilk günü
Adı TATİL mi.? Özlem mi?
SEVDİĞİNE ka­vuş­mak mı?
HER ŞEYİ göze alıp yola ko­yul­mak mı?
On sa­at­lik 2 oto­büs­lük yolu AŞK ile si­ne­ye çek­mek mi?
1987 yı­lın­dan beri SEV­DAM DATÇA ya ka­vuş­mak­tı....... da
DATÇA ne­re­dey­di?....
Otel fi­yat­la­rı uçmuş, do­lu­luk, ka­la­ba­lık, kir­li­lik, çir­kin­lik, be­ton­laş­ma, emlak fi­yat­la­rı......
BENİ şa­şırt­tı.
De­niz­ler­de­ki kir­li­lik hat saf­ha­da kö­pük­le­nen deniz yü­ze­yi­ne ba­ka­kal­dım
BU MAS­MAVİ sular zen­gin­le­rin yat se­fa­la­rı­nın kur­ba­nı mı....?
ONLAR pis­lik­le­ri­ni mas­ma­vi­le­re bı­ra­kır­ken ka­ra­da HER­ŞE­YE RAĞ­MEN ben gibi ge­len­le­rin
CANIM DAT­ÇAM
di­yen­le­rin gü­na­hı ne.
BİZ yatla tatil ya­pa­cak büt­çe­ye sahip de­ği­liz.
DENİZLER sizi gi­bi­le­rin malı mı....?
Fab­ri­ka­la­rı­nız, Şir­ket­le­ri­niz ser­vet­le­ri İZ mi?
HER yere gir­me­yin
HER yeri kir­let­me­yin
Yat­la­rın gi­de­bi­le­ce­ği yer­ler kı­sıt­lan­sın
Sin­ti­ne­si­ni çö­pü­nü nasıl ve ne­re­ye dö­kü­yor­lar
SAHİL GÜ­VENLİK sıkı sıkı takip etsin.
Ce­za­lar büyük olsun
Kirli bir eş­ya­yı te­miz­le­ye­bi­lir­si­niz
Ol­ma­dı atar­sı­nız
BANA DATÇA mı kim geri ve­recek.
MAVİ DATÇA mı.
HER YER ko­ku­yor
Su elekt­rik so­run­lu

Tu­va­let­ler kötü.
BANA DATÇA mı GERİ VERİN.
Neden otel fi­yat­la­rı bu kadar yük­sek
Emlak fi­yat­la­rı uçuk
BUNCA ziyan edi­len
YOK EDİLEN DATÇA mı
BANA GERİ VERİN
35 YIL­LIK AŞ­KI­MI
ELİMDEN GÖN­LÜM­DEN AL­DI­NIZ.........................
ÜSTÜ SİZEDE KAL­SIN


Okunma Sayısı: 10270

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.