Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

UMUMİ TEESSÜR: 10 KASIM 1938

16 Kasım 2023, Perşembe 17:32
UMUMİ TEESSÜR: 10 KASIM 1938

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 saat 09:05' te sonsuz yolculuğuna çıktı.
Bütün ülke ve bütün dünya onun ebediyete irtihali münasebetiyle gözyaşı döktü. Türk Devleti bir büyük
yolbaşçısını daha yitirmekte idi. Türk milleti büyük yasta idi. Tüm yurttaki bu yası Başvekalet Kararlar
Dairesi Müdürlüğü ' nün 15/11/1938 tarih 9919 sayılı Reisicumhur İsmet İnönü imzalı şu karar açık ifade
" Atatürk ' ün ölümü münasebetiyle umumi teessürün ( genel üzüntünün) resmi sahada tezahürü için (
gösterilmesi için ) aşağıdaki esaslara göre hareket edilmesi muvafık ( uygun ) görülmüştür:
1- Ankara ' da cenaze merasimi yapılacak olan 21 İkinci Teşrin ( Kasım) 1938 tarihinde
bütün memlekette resmi veya nim ( yarı) resmi mahiyeti haiz olan dairelerle mekteplerin kapanması
temil edilecek, hususi müessesata ( özel işletmelere) , vilayetler tarafından kapatmaları için ricada
merasiminin
ferdası
(ertesi)
gününe
kadar
bayraklar
çekilecek, eğlence yerlerinin (tiyatro, sinema , bar ve saire gibi ) açık kalmamasına yine aynı şekilde
tevessül olunacaktır. ( başlanacaktır)
3- Atatürk ' ün vefatı tarihi olan 10 İkinciteşrinden itibaren bir ay zarfında hükümet
memurları süvare ve akşam yemeklerine icabet etmeyecekler ve kendileri de vermeyecekler.
4- Tespit edilecek program mucibince vilayet ve kaza merkezlerinde cenaze merasiminin
yapıldığı günü Atatürk ' ün hatırasına ihtiram merasimi yapılacak ve Halkevlerinde büyük Önder ' in
hayatı hakkında söylevler tertip edilecektir."
İşte bu karar tüm hükümet üyeleri tarafından imza edilip neşredilmiştir. Halkın ve devlet
ricalinin 10 Kasım' ı bu şekilde idi. Milli yas tüm yurdu sarmışken bu kararların uygulanması hiç de zor
olmamıştır. Büyük Önder ebdiyete irtihal eylemiş iken Türkiye ' de yeni bir devir başlıyordu. Kapıda
Hatay, 2 . Dünya Savaşı, Demokrasiye Geçiş gibi büyük dönüm noktaları vardı.
 


Okunma Sayısı: 1338

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.